Bestyrelsen for FGU-Skolen Øst:

Udpeget fra de 5 kommuner i FGU-institutionens dækningsområde:
Bestyrelsesformand:
Pernille Beckmann, Greve Kommune  pba@greve.dk
Næstformand:
Lene Stevnhoved, Solrød Kommune  lst@solrod.dk
Marjan Ganjjou, Høje-Taastrup Kommune  marjanga@htk.dk
Birgitte Baktoft, Roskilde Kommune  birgittebak@roskilde.dk
Ole Blickfeldt, Lejre Kommune  olbl@lejre.dk

Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation:
Ole Holtse Olsen, 3F i Roskilde 
ole.olsen@3f.dk
Henrik Tonnesen, Fødevareforbundet NNF 
het@nnf.dk

Udpeget af Dansk Industri:
Michael Brandt, Adm. Direktør, Fors a/s  michael@fors.dk

Udpeget af Dansk Byggeri:
Trine Søby Jacobsen
HR-Chef, Tscherning A/S  trine@tscherning.dk

Udpeget i forening af NEXT Uddannelse København, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole og ZBC:
Jesper Østrup, Direktør, Roskilde Tekniske Skole
jeo@rts.dk

Medarbejderrepræsentanter for FGU-Skolen Øst:
Peter Veileborg, Medarbejderrepræsentant med stemmeret, 
pve@fgu-skolen.dk
Torben M. Jacobsen, Medarbejderrepræsentant uden stemmeret, tmj@fgu-skolen.dk

Tilforordnede elevrepræsentanter for FGU-Skolen Øst:
Al Awfeer , awfeer2004@gmail.com, uden stemmere


Vedtægter for FGU-Skolen Øst (link til pdf-fil)

Bestyrelsesmøder (link til referater i pdf)

 Direktørens resultatlønskontrakt
Bestyrelsen har på sit møde den 28. august 2022 udmøntet 75% af direktør Søren Elnebo Lau’s resultatlæn for perioden 1.8.2021-31.7.22


+