Bestyrelsen for FGU-Skolen Øst:

Udpeget fra de 5 kommuner i FGU-institutionens dækningsområde:
Bestyrelsesformand: Jette Henning, Roskilde Kommune
Næstformand: Pernille Beckmann, Greve Kommune
Kurt Scheelsbeck, Høje-Taastrup Kommune
Ivar Haugaard-Hansen, Solrød Kommune
Thomas Bisgaard, Lejre Kommune


Udpeget i forening af LO Køge Bugt, LO Hovedstaden og LO Roskilde:
Ole Holtse Olsen, 3F i Roskilde
Henrik Tonnesen, Fødevareforbundet NNF


Udpeget af Dansk Industri:
Michael Brandt, Adm. Direktør, Fors a/s

Udpeget af Dansk Byggeri:
Jens Otto Olsen, Tømrermester, Kirke Hyllinge Tømrer- og snedkerværksted

Udpeget i forening af NEXT Uddannelse København, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole og ZBC:
Jesper Østrup, Direktør, Roskilde Tekniske Skole

Medarbejderrepræsentanter for FGU-Skolen Øst:
Torben Grell, Medarbejderrepræsentant med stemmeret
Søren Krabbe, Medarbejderrepræsentant uden stemmeret

Elevrepræsentant for FGU-Skolen Øst:
Christian Kielstrup Gliese, Formand for fælleselevrådet ved FGU-Skolen Øst

Vedtægter for FGU-Skolen Øst (link til pdf-fil)

Bestyrelsesmøder (link til referater i pdf)