Forberedende Grunduddannelse

- for dig der gerne vil videre

Velkommen til FGU-Skolen Øst.
Vi er 5 skoler, 3 uddannelsesspor, 12 faglige temaer og 12 forskellige almene fag

Læs mere om den enkelte skole her

Læs mere om den enkelte skole her

FGU-Skolen Øst - Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre

1. august 2019 får Danmark en helt ny uddannelse – FGU – Forberedende Grunduddannelse. Den afløser en række andre forberedende tilbud, som f.eks. Produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt nogle af de tilbud, som du før kunne få på VUC.

Er du under 25 år og skal forberede dig til en erhvervsuddannelse, HF eller gymnasiet – eller måske til et job – så er FGU Skolen Øst et godt valg.

Vi glæder os til at tilbyde dig denne nye uddannelsesmulighed på en af vores 5 skoler.