Forberedende Grunduddannelse

- for dig der gerne vil videre

Velkommen til FGU-Skolen Øst.

FGU-Skolen Øst er lukket

Kære alle elever, forældre og samarbejdspartnere

På baggrund af meddelelse fra Statsminister Mette Frederiksen på regeringens pressemøde i dag mandag d. 23. marts 2020, forlænges lukningen af FGU-Skolen Øst foreløbigt til og med mandag d. 13. april 2020.
Vi håber at kunne åbne  vores skoler igen for både elever og medarbejdere tirsdag d. 14. april 2020.

Vilkårene for skolens elever er fortsat følgende:

Eleverne skal deltage aktivt i den nødundervisning, som FGU-Skolens lærere og vejledere stiller til rådighed ved hjælp af de forskellige digitale og virtuelle platforme.

Eleverne skal være i direkte kontakt (telefonisk, via SMS eller mail) med deres lærere mindst 3 gange om ugen. Lærere og vejledere sørger for at etablere den nødvendige kontakt til eleverne.’

Ingen elever vil blive trukket i skoleydelse når de følger undervisningen som beskrevet her, og ingen elever vil blive trukket for kost mens skolerne er lukket.

Elever eller forældre, som har brug for vejledning eller har spørgsmål til undervisningen eller andet, er meget velkomne til at kontakte de lokale skoler på følgende telefonnumre og mail:

FGU Høje-Taastrup

Telefon 7066 6761

taastrup@fgu-skolen.dk

FGU Greve
Telefon 7066 6762

greve@fgu-skolen.dk

FGU Solrød

Telefon 7066 6763

solrod@fgu-skolen.dk

FGU Roskilde

Telefon 7066 6764

roskilde@fgu-skolen.dk

FGU Lejre

Telefon 7066 6765

lejre@fgu-skolen.dk

Alle som har spørgsmål til FGU-Skolen Øst eller til undervisningen af eleverne er altid velkomne til at kontakte undertegnede for yderligere orientering eller vejledning.

De bedste hilsner

Søren Elnebo Lau
Direktør for FGU-Skolen Øst og Tune Kursuscenter

Kære alle elever, forældre og samarbejdspartnere.

På baggrund af meddelelse fra Statsminister Mette Frederiksen lukker FGU-Skolen Øst sine 5 skoler i Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre fra torsdag d. 12. marts til og med fredag d. 27. marts for at forebygge at eleverne udsættes for smitte med Coronavirus.

Ingen elever vil blive trukket i skoleydelse som følge af lukningen, og vi giver alle elever og deres forældre direkte besked, når vi er klar til at genoptage undervisningen igen på betryggende vis.

De bedste hilsner

Søren Elnebo Lau

Direktør

Telefon 5119 3514  Mail sel@fgu-skolen.dk

Vi er 5 skoler, 3 uddannelsesspor, 12 faglige temaer og 12 forskellige almene fag

Læs mere om den enkelte skole her

Læs mere om den enkelte skole her

FGU-Skolen Øst - Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre

FGU-SKOLEN ØST – HØJE-TAASTRUP, GREVE, SOLRØD, ROSKILDE OG LEJRE
Den 1. august 2019 fik Danmark en helt ny uddannelse – FGU – Forberedende Grunduddannelse. FGU afløser en række andre forberedende tilbud, som f.eks. Produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt nogle af de tilbud, som du før kunne få på VUC.
Er du under 25 år og skal forberede dig til en erhvervsuddannelse, HF eller gymnasiet – eller måske til et job – så er FGU Skolen Øst et godt valg.