Forberedende Grunduddannelse

- for dig der gerne vil videre

Kære elever og forældre til elever i FGU-Skolen Øst.

Regeringen har i dag d. 13. januar 2021 forlænget de skærpede Corona-restriktioner gældende for alle ungdomsuddannelser, herunder også FGU-institutioner.

Det betyder at vores elever fortsat skal blive hjemme og deltage i fjernundervisning foreløbigt frem til 7. februar.

Elever med særlige behov for fysisk fremmøde kan fortsat efter aftale med lærer eller vejleder møde på skolen i det omfang det er nødvendigt.

Det vil i alle tilfælde være den lokale skoleleder, der træffer afgørelse om elevens eventuelle fremmøde på skolen.

Vi håber at alle elever stadig er ved godt mod, og at vi snart har mulighed for at se jer på skolerne igen.

 

Ved spørgsmål kan den lokale skoleleder eller undertegnede kontaktes.

 

De bedste hilsner

Søren Elnebo Lau

Direktør FGU-Skolen Øst
Telefon 5119 3514
sel@fgu-skolen.dk

 

Se endvidere Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer på nedenstående link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jan/210113-covid-19-tiltag-forlaenges-til-og-med-den-7–februar-2021

Vi tilbyder unge faglig, personlig og social udvikling, der forbereder unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå beskæftigelse inden for et fagområde, der passer til den unges ønsker og forudsætninger i samspil med samfundet.
FGU-Skolen Øst bygger på et dannelses- og menneskesyn i et fagligt fællesskab, hvor de unge finder ud af hvad de kan, hvad de gerne vil, og hvad de har behov for at lære.

Vi udbyder Forberedende Grunduddannelse til unge under 25 år i Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre Kommune.

Her på siden kan du finde oplysninger om vores 4 FGU-skoler og Tune Kursuscenter som drives af FGU-Skolen Øst i et samarbejde mellem elever, lærere og andet personale i FGU Greve/Solrød.

Vi lukker ikke ned, læs her: Sådan håndterer vi Corona/Covid-19

Læs mere om den enkelte skole her

Læs mere om den enkelte skole her

FGU-Skolen Øst - Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre

FGU-SKOLEN ØST – HØJE-TAASTRUP, GREVE,  ROSKILDE OG LEJRE
Den 1. august 2019 fik Danmark en helt ny uddannelse – FGU – Forberedende Grunduddannelse. FGU afløser en række andre forberedende tilbud, som f.eks. Produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt nogle af de tilbud, som du før kunne få på VUC.
Er du under 25 år og skal forberede dig til en erhvervsuddannelse, HF eller gymnasiet – eller måske til et job – så er FGU Skolen Øst et godt valg.