Forberedende Grunduddannelse

- for dig der gerne vil videre

Vi tilbyder unge faglig, personlig og social udvikling, der forbereder unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå beskæftigelse inden for et fagområde, der passer til den unges ønsker og forudsætninger i samspil med samfundet.
FGU-Skolen Øst bygger på et dannelses- og menneskesyn i et fagligt fællesskab, hvor de unge finder ud af hvad de kan, hvad de gerne vil, og hvad de har behov for at lære.

Vi udbyder Forberedende Grunduddannelse til unge under 25 år i Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre Kommune.

Her på siden kan du finde oplysninger om vores 4 FGU-skoler og Tune Kursuscenter som drives af FGU-Skolen Øst i et samarbejde mellem elever, lærere og andet personale i FGU Greve/Solrød.

Sådan håndterer vi Corona/Covid19

Læs mere om den enkelte skole her

Læs mere om den enkelte skole her

FGU-Skolen Øst - Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre

FGU-SKOLEN ØST – HØJE-TAASTRUP, GREVE, SOLRØD, ROSKILDE OG LEJRE
Den 1. august 2019 fik Danmark en helt ny uddannelse – FGU – Forberedende Grunduddannelse. FGU afløser en række andre forberedende tilbud, som f.eks. Produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt nogle af de tilbud, som du før kunne få på VUC.
Er du under 25 år og skal forberede dig til en erhvervsuddannelse, HF eller gymnasiet – eller måske til et job – så er FGU Skolen Øst et godt valg.