Forberedende Grunduddannelse

- for dig der gerne vil videre

Kære elever, forældre og samarbejdspartnere.

FGU-skolerne i FGU-Skolen Øst er åbnet efter Corona-nedlukningen, og eleverne er tilbage på skolerne.

Genåbningen af FGU og de øvrige uddannelsesaktiviteter på skolerne følger Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer og Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger og retningslinjer om forebyggelse af Covid-19-smittespredning.

 

FGU-Skolen Øst har 5 meget forskellige skoler. Skolerne er forskellige i størrelse, antal elever og lærere og med meget forskellige bygningsmæssige forhold.
Derfor har vi udarbejdet en genåbningsplan for hver af de 5 skoler og for vores Kursuscenter.

Det betyder, at dagligdagen for vores mange elever kan se lidt forskellig ud i den første tid afhængig af hvilken skole og hvilket spor eller fagligt tema eleverne er tilknyttet.

Genåbningsplanen for institutionen og de 5 skoler er udarbejdet af skolens ledelse i samarbejde med arbejdsmiljølederen og de lokale arbejdsmiljørepræsentanter.

Vi har prioriteret ekstra forholdsregler omkring god hygiejne og rengøring på alle skolerne, og vi er meget opmærksomme på elevernes trivsel og tryghed i hverdagen.

Hvis elever, forældre eller andre har spørgsmål til forholdene på den enkelte skole kan skolelederen eller undertegnede altid kontaktes. Find vores telefon-nr. eller mailadresse her på hjemmesiden.

Velkommen tilbage på FGU-Skolen Øst

De bedste hilsner
Søren Elnebo Lau
Direktør

Velkommen til FGU-Skolen Øst.

Vi er 5 skoler, 3 uddannelsesspor, 12 faglige temaer og 12 forskellige almene fag

Læs mere om den enkelte skole her

Læs mere om den enkelte skole her

FGU-Skolen Øst - Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre

FGU-SKOLEN ØST – HØJE-TAASTRUP, GREVE, SOLRØD, ROSKILDE OG LEJRE
Den 1. august 2019 fik Danmark en helt ny uddannelse – FGU – Forberedende Grunduddannelse. FGU afløser en række andre forberedende tilbud, som f.eks. Produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt nogle af de tilbud, som du før kunne få på VUC.
Er du under 25 år og skal forberede dig til en erhvervsuddannelse, HF eller gymnasiet – eller måske til et job – så er FGU Skolen Øst et godt valg.