Forberedende Grunduddannelse

- for dig der gerne vil videre

Kære elever og forældre til elever i FGU-Skolen Øst.

Regeringen har forlænget de skærpede Corona-restriktioner gældende for alle ungdomsuddannelser, herunder også FGU-institutioner, i vores del af landet.

Det betyder at vores elever fortsat skal blive hjemme og deltage i fjernundervisning.
Vi forventer med de nuværende planer for genåbning, at vi kan vende tilbage til skolerne med fysisk fremmøde lige efter Påske fra tirsdag d. 6. april.

Hvis der åbnes for fysisk fremmøde igen i løbet af marts skal vi nok sørge for at alle elever får direkte besked.

Elever med særlige behov for fysisk fremmøde kan fortsat efter aftale med lærer eller vejleder møde på skolen i det omfang det er nødvendigt.

Det vil i alle tilfælde være den lokale skoleleder, der træffer afgørelse om elevens eventuelle fremmøde på skolen.

Vi håber at alle elever stadig er ved godt mod, og at vi snart har mulighed for at se jer på skolerne igen.

Når vi vender tilbage igen vil det være med et krav om at alle – elever og ansatte – skal testes 2 gange om ugen, og at alle skal kunne fremvise en negativ test inden de må deltage i undervisningen.
Testen skal være taget inden for de seneste 72 timer.

Vi er i øjeblikket ved at forberede hvordan dette kommer til at ske for både elever og ansatte, og vi sørger for at alle får besked om hvordan procedurerne bliver inden vi starter op igen.


Ved spørgsmål kan den lokale skoleleder eller undertegnede kontaktes.


De bedste hilsner

Søren Elnebo Lau

Direktør FGU-Skolen Øst
Telefon 5119 3514
sel@fgu-skolen.dk

 

Se endvidere Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer på nedenstående link:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer

 

Vi tilbyder unge faglig, personlig og social udvikling, der forbereder unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå beskæftigelse inden for et fagområde, der passer til den unges ønsker og forudsætninger i samspil med samfundet.

FGU-Skolen Øst bygger på et dannelses- og menneskesyn i et fagligt fællesskab, hvor de unge finder ud af hvad de kan, hvad de gerne vil, og hvad de har behov for at lære.

Vi udbyder Forberedende Grunduddannelse til unge under 25 år i Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre Kommune.

Her på siden kan du finde oplysninger om vores 4 FGU-skoler og Tune Kursuscenter som drives af FGU-Skolen Øst i et samarbejde mellem elever, lærere og andet personale i FGU Greve/Solrød.

Vi lukker ikke ned, læs her: Sådan håndterer vi Corona/Covid-19

Læs mere om den enkelte skole her

Læs mere om den enkelte skole her

FGU-Skolen Øst - Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre

FGU-SKOLEN ØST – HØJE-TAASTRUP, GREVE,  ROSKILDE OG LEJRE
Den 1. august 2019 fik Danmark en helt ny uddannelse – FGU – Forberedende Grunduddannelse. FGU afløser en række andre forberedende tilbud, som f.eks. Produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt nogle af de tilbud, som du før kunne få på VUC.
Er du under 25 år og skal forberede dig til en erhvervsuddannelse, HF eller gymnasiet – eller måske til et job – så er FGU Skolen Øst et godt valg.