Genopslag

FGU-Skolen Øst søger en dygtig og engageret faglærer til Omsorg, sundhed og pædagogik

Vi søger en dygtig lærer til vores faglige tema ”Omsorg, sundhed og pædagogik på FGU Høje-Taastrup.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Om os

Vi udbyder Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge, som har brug for viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse.

Vi er optaget af at skabe stærke fællesskaber – fagligt såvel som socialt. Vores kerneopgave er at have fokus på den enkelte unge og hjælpe den unge bedst videre i uddannelse eller job. Din opgave som underviser er derfor at skabe et godt undervisningsmiljø med høj faglighed, hvor de unge finder ud af hvad de kan, hvad de gerne vil, og hvad de har behov for at lære. Vi har en anerkendende tilgang til de unge, og møder de unge hvor de er – med respekt og tillid.

Vi lægger vægt på høj trivsel og arbejdsglæde, hvor det fælles fokus er på at skabe en ny skoleform sammen. Læs mere om vores skole her: https://fgu-skolen.dk/

Vi tilbyder

• Et job for den rette, der trives med udvikling, forandring og ansvar for at udvikle sit fag ind i en ny form for didaktik.

• Engagerede og fagligt stærke kollegaer, der brænder for at udvikle en ny skoleform – sammen.

• En spændende arbejdsplads, der er repræsenteret ved mange forskellige faglige kulturer og uddannelses – og erfaringsbaggrunde.

• En arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og stor mangfoldighed.

• Et arbejde, hvor du følger den unge tæt – såvel fagligt, personligt og socialt.

Opgaverne

på Omsorg og sundheds værkstedet er mangeartede og varierende og har produktion som

omdrejningspunkt. Værkstedets primære fokus er SOSU tilgangen med pædagogik i fokus.

Dertil kommer samarbejde med skolens køkken værksted i fagtemaet Mad og Ernæring om sund kost og

tilberedning af måltider til børn og ældre.

Om dig

Du er uddannet social og sundhedsassistent eller sygeplejerske, og har relevant erfaring fra sundheds og ældreområdet f.eks. i hjemmeplejen, plejecenter eller lignende omsorgsarbejde.

Du har erfaring med teoretisk og praktisk oplæring og undervisning af SOS U elever.

• Du har erfaring med undervisning af unge i alderen 16 – 25 år hvor din anvendelse af undervisningsdifferentiering er en vigtig kompetence.

• Du skal som person have stærke samarbejdsevner og en anerkendende tilgang til og evne til at skabe positive relationer til alle på skolen.

• Du har stærke IT-kompetencer og er rutineret i at tilegne dig nye systemer og digitale platforme.

• Du har kørekort (kategori B) og villighed til at anvende egen bil i forbindelse med arbejdet.

• Du trives i en organisation, der er i udvikling og forandring. Vi er stadig i nybygger- land og du skal være med til at bygge.

• Du er interesseret i, sammen med dine kollegaer, at udvikle en ny FGU-didaktik og en markant anderledes undervisning.

• Du er handlingsorienteret, initiativrig og foretagsom. Løn og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Organisationsaftale indgået mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse. http://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/fag-faglighed/forberedende-grunduddannelse/overenskomst-for-fgu/

Læs mere om lovgrundlaget for Forberedende Grunduddannelse her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/606

Læs stillingsbeskrivelse og lærernes kerneopgaver i FGU-Skolen Øst her. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse skoleleder i FGU-Høje Tåstrup Sus Berlick på tlf. 6161 8400 eller sbe@fgu-skolen.dk
Skriftlig ansøgning med CV sendes til:
job@fgu-skolen.dk Ansøgningen mærkes: ”FGU OSP”. Ansøgningsfrist: Fredag, den 17. november 2023 kl. 12:00

Der afholdes ansættelsessamtaler: onsdag den 22. november 2023 i Høje-Taastrup

FGU består af 3 spor; Almengrunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU). FGU-Skolen Øst dækker kommunerne Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre og har 3 lokale skoler. Læs mere om institutionen på www.fgu-skolen.dk

GENOPSLAG

FGU-Skolen Øst søger en engageret og fagligt dygtig ordblindevejleder til start hurtigst muligt på vores FGU-skole i Høje-Taastrup

Om os

Vi udbyder Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge, som har brug for viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse.

Vi er optaget af at skabe stærke fællesskaber – fagligt såvel som socialt. Vores kerneopgave er at have fokus på den enkelte unge og hjælpe den unge bedst videre i uddannelse eller job.

Din opgave som ordblindevejleder er derfor at medvirke til at skabe et inkluderende og ordblindevenligt undervisnings- og læringsmiljø, hvor de unge finder ud af hvad de kan, hvad de gerne vil, og hvad de har behov for at lære.

Vi har en anerkendende tilgang til de unge, og møder de unge hvor de er – med respekt og tillid. Vi lægger vægt på høj trivsel og arbejdsglæde, hvor det fælles fokus er på at skabe en ny skoleform sammen. Læs mere om vores skole her: https://fgu-skolen.dk/

Vi tilbyder

• Et job for den rette, der trives med udvikling, forandring og ansvar for at udvikle sit fag ind i en ny form for didaktik.

• Mulighed for at være med til at præge indsatsen på området omkring inkluderende og ordblindevenlige undervisnings- og læringsmiljøer.

• Engagerede og fagligt stærke kollegaer, der brænder for at udvikle en ny skoleform sammen.

• En spændende arbejdsplads, der er repræsenteret ved mange forskellige faglige kulturer og uddannelses – og erfaringsbaggrunde.

• En arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og stor mangfoldighed.

Som ordblindevejleder, vil du indgå i et team med 2 andre ordblindevejledere, hvor i sammen dækker ordblindeindsatsen for eleverne på tværs af institutionens 3 skoler. I varetager også kollegasparring på tværs af de 3 spor i FGU. I vil mødes jævnligt til teammøder med institutionens OBU-ansvarlige leder. Du vil som udgangspunkt have det primære ansvar og tilhørsforhold til én skole, men ofte med aktivitet på de andre skoler, sammen med én eller begge ordblindevejledere udover dig.

Om dig

• Du har en uddannelsesmæssig baggrund som lærer og læsevejleder eller ordblindelærer, og gerne erfaring med gennemførelse og brug af VL-screening, Intowords, ordblindetest, ansøgning, administration og instruktion i brugen af IT-hjælpemidler via SPS-systemet.

• Du har interesse for og også gerne erfaring med at yde vejledning og sparring til kollegaer vedr. relevante ordblindeindsatser

• Du har interesse for at udvikle materialer til brug for ordblindeindsatsen for både elever og personale i samarbejde med det lokale Kommunikation og Medie værksted og OBU-teamet

• Du har interesse for udviklingsarbejde med fokus på strategier, procedurer, materialer mv.

• Du har erfaring med undervisning af unge i alderen 16 – 25 år.

• Du har en anerkendende tilgang og kan skabe positive relationer til unge i alderen 16 – 25 år.

• Du har gode IT-kompetencer og er vant til at tilegne dig nye systemer og digitale platforme.

• Du har kørekort (kategori B) og er villig til at anvende egen bil i forbindelse med arbejdet.

• Du har stærke samarbejdes-, kommunikations- og formidlingsevner.

• Du trives i en organisation, der er i udvikling og forandring.

• Du er interesseret i at udvikle en ny FGU-didaktik sammen med dine kollegaer.

• Du er handlingsorienteret, initiativrig og foretagsom

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Organisationsaftale indgået mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, for lærere mv. ved institutioner for Forberedende Grunduddannelse. http://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/fag-faglighed/forberedende- grunduddannelse/overenskomst-for-fgu/.

Lønnen fastsættes på baggrund af Uddannelsesforbundets løntabel som du kan se her: https://uddannelsesforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/23-10-01%20FGU.pdf

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder i FGU Greve Solrød, Mette Egeberg på tlf. 8141 0232 eller meg@fgu-skolen.dk

Skriftlig ansøgning med CV sendes til job@fgu-skolen.dk Ansøgningen mærkes: ”OBU-vejleder”.

Ansøgningsfrist, Onsdag d. 15. november 2023 kl. 10:00. Tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. januar 2024. Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag den 21. november 2023.

FGU består af 3 spor; Almengrunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU). FGU-Skolen Øst dækker kommunerne Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre. Læs mere om os på www.fgu-skolen.dk

Læs mere om lovgrundlaget for Forberedende Grunduddannelse på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/606


+