Velkommen til den første udgave af nyhedsbrevet fra FGU-Skolen Øst.

Du vil som vores samarbejdspartner modtage dette nyhedsbrev en gang hvert kvartal, og vi beder dig sende det til andre relevante modtagere i din organisation. Vi vil på denne måde holde dig og dine ansatte orienteret om hvad der sker på de 4 skoler i FGU-Skolen Øst og på vores Kursuscenter.

Ønsker du at andre i organisationen skal modtage nyhedsbrevet direkte i deres mail, kan disse tilmelde sig nyhedsbrevet på nyheder@fgu-skolen.dk

Det første år med FGU

Det er nu et år og 3 måneder siden at alle 27 FGU-institutioner i Danmark slog dørene op til den nye Forberedende Grunduddannelse, og siden har de i alt 88 FGU-Skoler rundt om i landet arbejdet målrettet med at udvikle dette nye tilbud til de unge.
Elevtallet i FGU-Skolen Øst har siden starten i august 2019 været ganske stabilt, og vi havde ved den første måling af frafald fra FGU i december 2019 meget flotte gennemførselstal. 92% af de unge der startede på FGU i efteråret 2019 var nemlig stadig aktive i uddannelsen i december.

Corona

I foråret fik vi alle testet vores omstillingsparathed, da det med ganske kort varsel blev nødvendigt at undervise vores elever på helt nye måder ved hjælp af bl.a. fjernundervisning. Vores mange dygtige lærere var både kreative og vedholdende i den daglige undervisning og kontakt til eleverne, hvilket betød at vi lykkedes med at fastholde næsten alle elever gennem de næsten to måneders nedlukning.

I forbindelse med genåbningen af skolerne er det lykkedes os at etablere det nødvendige beredskab til forebyggelse af smitteudbredelsen i en sådan grad, at vi generelt ikke har været ramt af smitte på skolerne. Med de aktuelle restriktioner gældende for ungdomsuddannelsesinstitutioner undervises eleverne foreløbigt med dagligt fremmøde, men uden kontakt med elever fra andre hold, og med krav om at bære mundbind i alle fællesarealer

Udvikling af fjernundervisningsværksteder

FGU-Skolen Øst udvikler sig hele tiden, og senest er vi ved at udvikle et særligt tilbud til den gruppe af unge, som på grund af psykisk sårbarhed ikke har mulighed for at deltage i undervisningen på fuld tid.

Med støtte fra en pulje til særlige indsatser for denne gruppe unge etableres et fjernundervisningstilbud med udspring i skolerne i Høje-Taastrup og Greve/Solrød. Indholdet og den pædagogiske tilrettelæggelse af fjernundervisningen er netop nu ved at blive planlagt i dialog med ministeriets læringskonsulenter samt eksterne samarbejdspartnere, og vi forventer at være klar med dette nye tilbud fra årsskiftet.

Der er allerede stor interesse for dette tilbud i flere af vores 5 kommuner. Tilbuddet vil udover den daglige online-undervisning også indeholde forløb der styrker og træner den unges personlige og sociale kompetencer, og der arbejdes med progression i den unges fysiske fremmøde. Vi glæder os meget til at byde de unge ind i vores nye tilbud.

Udslusning til uddannelse og job sommeren 2020

Målet med FGU er i jo at medvirke til at de unge kommer videre i enten uddannelse eller et arbejde. Vi har for nyligt opgjort udslusningen af elever efter det første skoleår, og vi er ganske tilfredse med resultatet.
I perioden fra juni til september 2020 har vi således udsluset i alt 140 unge efter et gennemført FGU-forløb med en varighed på op til et år. Af disse 140 unge er 75% udsluset til enten uddannelse eller beskæftigelse.
De resterende 25% af eleverne, som ikke er kommet i uddannelse eller job eller har afbrudt deres forløb af forskellige årsager har vi særligt fokus på i den kommende tid sammen med den Kommunale Ungeindsats.

Elever fra 28 kommuner

Den centrale placering af FGU-Skolen Øst med et ben i både Region Hovedstaden og Region Sjælland giver unge fra mange forskellig kommuner mulighed for at gennemføre Forberedende Grunduddannelse hos os. Udover den geografiske beliggenhed og de gode transportforhold til og fra vores nu 4 skoler har vi et bredt udbud af faglige temaer, og vi udbyder således 9 af de 12 faglige temaer i FGU.
FGU-Skolen Øst havde i september 2020 elever fra i alt 28 forskellige kommuner, hvoraf 105 elever svarende til 21% af institutionens elever kom fra kommuner uden for institutionens dækningsområde.*

Søren Elnebo Lau, 
Direktør

+