Vejledning på FGU-Skolen Øst

V
ejledningen i FGU er mangesidet og indebærer et tæt samarbejde med de unge såvel som deres lærere. Vejledningen kvalificeres af det der foregår i praksis, af den viden som den unge får om sig selv og som lærer og elev får ved at arbejde sammen i et praksisfællesskab.

Vejledningen af de unge i FGU-Skolen Øst skal medvirke til, at de unge lærer at forholde sig nysgerrigt til de mange muligheder der er for at uddanne sig og skabe grundlaget for et godt liv.

Vejledningen skal medvirke til, at de unge får lyst til at lære noget om sig selv, om de faglige, sociale og personlige kompetencer de har – eller måske har brug for at udvikle – inden de vælger ungdomsuddannelse eller fremtidigt erhverv.

Det er vejledernes kerneopgave at have snor i alle elevers forløb og retning. Ydermere er det vejledernes opgave at have en tæt kontakt med den Kommunale Ungeindsats om eleverne og deres forløb.

På FGU-Skolen Øst skaber vi et inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed, uanset hvem du er og hvad du gerne vil med dig selv. Hvis du har læseudfordringer eller ordblindhed, kan du få støtte til det bl.a. i form af It-rygsæk, ordblindecafe og læsestøtte i dine fag – uanset om du går på AGU, PGU eller EGU. Derudover arbejder alle lærere – uanset deres fag – på at skabe et ordblindevenligt læringsmiljø.


Vejledere:

Athena Tegner, FGU Høje-Taastrup, 61 61 84 29, ate@fgu-skolen.dk
Christina Grønning, FGU Roskilde, 21 48 01 92, cgr@fgu-skolen.dk
Christina Sommer, FGU Greve/Solrød, 61 22 42 03, cso@fgu-skolen.dk
Gitte Hahn Hinrichsen, FGU Lejre, 31 46 60 30, ghh@fgu-skolen.dk
Jesper Plambek, FGU Roskilde, 41 39 72 11, jpl@fgu-skolen.dk
Kirsten Frederiksen, FGU Roskilde, 81 41 02 44, kif@fgu-skolen.dk
Ole Wedel-Brandt, FGU Høje-Taastrup, 81 41 35 01, obr@fgu-skolen.dk
Peter Fløe, FGU Roskilde, 40 74 90 55, pfl@fgu-skolen.dk
Pia Bramsen, FGU Greve/Solrød, 81 41 02 59, pbr@fgu-skolen.dk
Søren Krabbe, FGU Lejre, 30 84 17 64, skr@fgu-skolen.dk