Velkommen til ComeOnLine

Som ung er der mange valg, der skal træffes, og der kan være mange grunde til, at man ikke har taget samme vej som de fleste andre. Vi vil gerne hjælpe dig med at finde din egen vej i livet, og hos os får du løn, mens du går i skole.

Vi tager altid udgangspunkt i din situation her og nu. Vi ved, der er en vej for alle, og vi tager afsæt i gensidig tillid og en frisk start. Alle os, der arbejder på skolen, ønsker, at du skal føle sig set, hørt og respekteret som ligeværdig. Vi vejleder vores elever i modvind og jubler med dem i medvind.

Rammerne

Vi er ambitiøse på dine vegne og prioriterer derfor dine behov højt. En af lærerens centrale opgaver er at få skabt et fællesskab mellem de elever, der går i skole hjemmefra, og give dem tid og plads til at få arbejdet med deres selvopfattelse. Der vil blive tilbudt forskellige udviklingsforløb, og vi ser på, hvordan vi kan ændre disse tanker i en gavnlig og udviklende retning – altid i trygge rammer og i dit eget tempo. 

Det praktiske

Online-værkstedet er et tilbud til unge mennesker, som af forskellige årsager ikke kan gå i skole på normal vis, men som har brug for hjælp til at finde deres egen vej til uddannelse og selvforsørgelse. Det kan være: 

  • unge med diagnoser, som gør det svært at komme ud blandt andre.
  • unge som er fysisk begrænsede i en periode.
  • unge der har brug for en stille og rolig indslusning til skolesystemet mm.

På Online-værkstedet får du mulighed for at blive en del af et fællesskab, uden at møde ind på skolen dagligt. Et fællesskab som støtter og løfter dig under kyndig vejledning af fast tilknyttede lærere. Undervisningen tilrettelægges individuelt med dig og med udgangspunkt i din aktuelle situation; personligt, socialt og fagligt.

Når du starter, tager vi en snak om hvilke fag, der passer til ønskerne for fremtiden. Til at begynde med foregår undervisningen online, og altid med de samme lærere. På sigt kobles du til et af skolens værksteder, men en del af kan stadig foregå online.

Du har et personligt møde med din værkstedslærer en gang om ugen. Målet er at få hjulpet dig til at komme fornuftigt videre i uddannelse eller job.  

Simon Felin
Lærer ComeOnLine, FGU Høje-Taastrup,
sfe@fgu-skolen.dk,
81 41 02 39