FGU-lærling

Kaldes også FGU-eud, som er forkortelsen af FGU-baseret erhvervsuddannelse.

Det er en særlig tilrettelæggelsesform for erhvervsuddannelser. Uddannelsen gennemføres helt eller delvist på en FGU-institution efter modellen for Ny mesterlære, men uden uddannelsesaftale. FGU-eud har samme mål og niveau som tilsvarende eud og afsluttes med samme prøver og beviser.

Det er derfor også erhvervsuddannelseslovens bestemmelser, som er gældende for denne særlige tilrettelæggelsesform.

Indstilling og optagelse til FGU-baseret erhvervsuddannelse

Eleven skal være FGU-elev, når der træffes afgørelse om optagelse til FGU-eud. Adgang til FGU-eud er betinget af, at en FGU-institution i forbindelse med et produktionsgrunduddannelsesforløb (PGU-sporet) har vurderet, at eleven ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale.

Alle erhvervsuddannelser, som er vekseluddannelser, kan gennemføres som FGU-eud, hvis FGU-institutionen kan godkendes som praktiksted af det faglige udvalg for den pågældende erhvervsuddannelse.

Uddannelsesplan

Erhvervsskolen skal foretage en kompetencevurdering af eleven, som danner grundlag for en personlig uddannelsesplan. Erhvervsskolen har ansvaret for at udarbejde elevens personlige uddannelsesplan i samarbejde med eleven og FGU-institutionen. Uddannelsesplanen skal blandt andet omfatte valg af hovedforløb og speciale samt skoleundervisningens varighed og indhold.

FGU-institutionen og eleven skal ikke indgå uddannelsesaftale eller anden kontraktlig aftale. Elevens personlige uddannelsesplan danner grundlag for uddannelsens tilrettelæggelse og forløb.

Grundforløbet for den enkelte elev er helt eller delvist erstattet af grundlæggende praktisk oplæring på en FGU-institution. Grundforløbet i FGU-baseret erhvervsuddannelse tilrettelægges efter samme hovedprincipper som Ny mesterlære.


Forsikringsforhold og økonomi

Elever i FGU-eud er erhvervsskoleelever uden uddannelsesaftale, og er dermed omfattet af statens selvforsikring. Det skal dog bemærkes, at erstatningsordningen alene dækker “undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Det anbefales, at eleven/forældrene tegner en fuldtidsulykkesforsikring.

Det er den udbudsgodkendte erhvervsskole, der har det retlige og økonomiske ansvar.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for FGU-eud hos FGU-Skolen Øst, er du velkommen til at kontakte din lokale vejleder eller skoleleder.

Der er mulighed for at blive lærling i FGU-regi på FGU-Skolen Øst

Kontakt skolelederne, hvis du vil vide mere:

FGU Høje-Taastrup/Lejre: Sus Berlick,
Tlf: 61 61 84 00. E-mail: sbe@fgu-skolen.dk 

FGU Greve/Solrød: Mette Egeberg,
Tlf:81410232, meg@fgu-skolen.dk