Vil du på HF, gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse, og har du lyst til at arbejde praktisk med de boglige fag? Så er AGU måske noget for dig.

På AGU – som står for Almen Grunduddannelse – arbejder du praktisk med de boglige fag. Det betyder, at I bruger de almene fag i de projekter, opgaver og cases, som I arbejder med. Praksis kan bestå i traditionelle produktioner med fremstilling af serviceydelser og varer.
Men praksis kan også bestå i andre aktiviteter, som indebærer undersøgelser, bevægelse eller oplevelser. Dertil kobles teori fra de boglige fag, så man oplever at kunne bruge det teoretiske til noget konkret, håndgribeligt og brugbart.

Fag: 
Du har undervisning i dansk, matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) og/eller Identitet og medborgerskab, samt et eller flere øvrige almene fag som naturfag, engelsk, samfundsfag.

Niveau: 
Du kan få undervisning på følgende niveauer:

Introduktionsniveau
G-niveau (9.kl.)
E-niveau (10. kl.)
D-niveau (mellem 10.kl. og gymnasiet)

Fag på AGU:

­• Dansk
• Dansk som andetsprog
• Matematik
• Engelsk
• Samfundsfag
• Naturfag
• PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære & Erhvervslære)
• Identitet og medborgerskab (Psykologi, mv.)
• Teknologiforståelse

Prøve:

På FGU er der obligatorisk prøve i matematik og dansk eller dansk som andet sprog.

Du kan højst komme til prøve i tre almene fag. Har du flere almene fag ud over de obligatoriske, trækkes der lod om, hvilket fag, du skal til prøve i.

I alle fag undtagen PASE skal du til en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en præsentationsportfolio.

I PASE faget er prøven en praktisk prøve over to dage, som afsluttes med en mundtlig fremlæggelse.