Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)       

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

FGU-skolen Øst tilbyder hel eller delvis gennemførelse af STU, den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Undervisningen foregår i et spændende undervisningsmiljø med vægt på praktisk undervisning, personlig udvikling og bo-undervisning.

FGU-skolen Øst tilbyder samarbejde om:
• Afklaringsforløb (12 uger)
• 3-årigt uddannelsesforløb

FGU-skolen Øst har afdelinger i:
Høje-Taastrup, Greve/Solrød, Roskilde og Lejre.

Skolens værksteder:
Som STU-elev er det fagtemaerne, der danner rammen om den unges praktiske arbejde i uddannelsesforløbet. Den konkrete uddannelsesplan tilrettelægges i det første år i samarbejde med UU-vejleder, skolens vejleder, faglæreren og den unge og dennes netværk. På hjemmesiden her kan du læse mere om alle vores forskellige temaer og almene fag.


Målet med STU-uddannelsen
Målet med STU-uddannelsen er at afdække og understøtte den unges ressourcer og interesser med henblik på at klare et selvstændigt voksenliv med arbejde, bolig, fritidsinteresser og venskaber. For nogle deltagere kan forløbet føre til forsættelse på ordinær ungdomsuddannelse.


Spiseordning
FGU-skolen Øst har en obligatorisk spiseordning, som alle deltagere og ansatte deltager i. Spiseordningen omfatter et morgenbord og frokost, samt kaffe og te i pauserne.


Praktik

Praktik i virksomheder og institutioner er med til at give den unge arbejdserfaring og personlige kompetencer.
Praktik vil foregå på 2.og 3. år.


Uddannelsesopbygning

Modul 1 (1. år)
• Afklaringsforløb 12 uger
• Afklaring af personlige kompetencer
• Forslag til uddannelsesplan
• Valg af uddannelsesretning
• Medinddragelse af personer med særligt godt kendskab til den unge (støttepersoner, netværk, UU-vejleder mv.)

Undervisningen indeholder værksteds- og arbejdsafklaring, praktisk og teoretisk undervisning og personlig vejledning og rådgivning.

Øvrige aktiviteter udover værkstedsundervisning er:
• Almen undervisning
• Ekskursioner
• Samarbejdsøvelser
• Samtale/vejledning/støtte
• Sport og motion
• Vejledning i sund kost og levevis
• Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
• Bo-undervisning

Ligeledes kan der gives tilskud til kørekort.

Modul 2 og 3 (2. og 3. år)
Det videre forløb i den unges uddannelse planlægges i detaljer og justeres i løbet af uddannelsen i samarbejde med den unges UU-vejleder, forældre og den unge selv.

Alle STU-elever får tildelt en kontaktlærer/mentor, der vil følge den unge igennem uddannelsen, og yde den nødvendige støtte og vejledning samt kontakt til den unges netværk.

+