Menu

Bestyrelsen

5 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet:

Jette Henning (Formand)
Roskilde Kommune
jetteh@roskilde.dk
Telefon 28 14 78 28

Morten Dahlin (Næstformand)
Greve Kommune
mod@greve.dk
Telefon 25 11 64 63

Ivar Haugaard-Hansen
Solrød Kommune
ihh@solrod.dk
Telefon 60 85 33 53

Steffen Mølgaard Jensen
Høje-Taastrup Kommune
steffenha@htk.dk
Telefon 31 55 26 30

Thomas Bisgaard
Lejre Kommune
thbi@lejre.dk
Telefon 23 74 90 16

2 medlemmer udpeget af arbejdstagerorganisationerne:

Henrik Tonnesen
Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne
het@nnf.dk
Telefon 20 16 42 02

Ole Holtse Olsen
3 F Roskilde-egnen
ole.olsen@3f.dk
Telefon 27 87 11 05

2 medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationerne:

Niels Carsten Hansen
Direktør i Klingenberg
nch@klingenberg.dk

 

Michael Brandt
Adm. direktør i Fors A/S
michael@fors.dk
Telefon 20 12 16 16

1 medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser:

Jesper Østrup
Direktør for Roskilde Tekniske Skole
jeo@rts.dk
Telefon 22 68 67 53

1 medlem udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler der skal sammenlægges eller overdrage til FGU-institutionen:

Torben Grell
Faglærer, Base 4000 Roskilde Produktionsskole
tg@base4000.dk
Telefon 41 39 72 06

1 medarbejderrepræsentant uden stemmeret

Keith Grundy
Lærer, VUC Roskilde
rke@vucroskilde.dk