Bestyrelsen

5 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet:

Jette Henning (Formand)
Roskilde Kommune
jetteh@roskilde.dk
Telefon 28 14 78 28

Pernille Beckmann (Næstformand)
Greve Kommune
pba@greve.dk                    
Telefon 5058 2526

Steffen Mølgaard Jensen
Høje-Taastrup Kommune
steffenha@htk.dk
Telefon 3155 2630

Thomas Bisgaard  
Lejre Kommune
thbi@lejre.dk
Telefon 2374 9016

Ivar Haugaard-Hansen  
Solrød Kommune
ihh@solrod.dk
Telefon 6085 3353

2 medlemmer udpeget af arbejdstagerorganisationerne:

Henrik Tonnesen
Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne
het@nnf.dk
Telefon 20 16 42 02

Ole Holtse Olsen
3 F Roskilde-egnen
ole.olsen@3f.dk
Telefon 27 87 11 05

2 medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationerne:

Michael Brandt 
Dansk Industri
michael@fors.dk
Telefon 2012 1616

NN (vakant)     
Dansk Byggeri

1 medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser:

Jesper Østrup
Direktør for Roskilde Tekniske Skole
jeo@rts.dk
Telefon 22 68 67 53

1 medarbejderrepræsentant med stemmeret

Torben Grell
Faglærer, FGU-Skolen Øst
tgr@fgu-skolen.dk
Telefon 41 39 72 06

1 medarbejderrepræsentant uden stemmeret

Søren Krabbe
Vejleder FGU Lejre
skr@fgu-skolen.dk
Telefon 3084 1764

Tilforordnet elevrepræsentant uden stemmeret

Mark King Holsting
FGU-Skolen Øst
markholsting@gmail.com
Telefon 2242 2442