Teknologiforståelse

Teknologiforståelse

Teknologiforståelse er et it-fag, som er alment dannende og studieforberedende med fokus på det undersøgende og skabende. Det betyder at du både lærer at bruge it systemerne, men at du også lærer at forholde dig kritisk, skabende og brugeransvarligt til systemerne.

IT gennemsyrer i forvejen vores uddannelse og vores hverdag. I teknologiforståelse som fag går vi et spadestik dybere i forståelse og anvendelse af IT-teknologier.

Du bliver indført i It-faglige begreber, og hvordan f.eks. privathed, sikkerhed og validitet af data påvirkes af informationsteknologien. Eksempler på it-faglige begreber kan være input/output, data, algoritmer, hacking, digitale fodspor, harddisk/software, brugerflade, infrastruktur, backup og styresystem.
Du kommer til at arbejde med digitale platforme og app’s, som anvendes i privat, samfundsmæssigt og professionelt regi.
Enkel programmering, digitalt design, IT-sikkerhed og datateknik er andre områder af faget, der berøres.
 
I undervisningen foregår arbejdet både selvstændigt og i grupper.

Teknologiforståelse afsluttes med mundtlig prøve på baggrund af en præsentationsportfolio.
Præsentationsportfolioen udarbejdes individuelt eller i grupper af højst tre eksaminander og fremsendes til censor forud for prøven.
Der afholdes en mundtlig prøve á 30 minutters varighed pr. eksaminand – inklusiv votering.
Prøven kan tilrettelægges som en gruppeprøve. Eksaminanderne bedømmes individuelt.
Portfolioen danner udgangspunktet for den faglige dialog ved eksaminationen.

Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.