Kære elever, forældre og samarbejdspartnere.

FGU-skolerne i FGU-Skolen Øst er åbnet efter Corona-nedlukningen, og eleverne er tilbage på skolerne.

Genåbningen af FGU og de øvrige uddannelsesaktiviteter på skolerne følger Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer og Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger og retningslinjer om forebyggelse af Covid-19-smittespredning.

FGU-Skolen Øst har 5 meget forskellige skoler. Skolerne er forskellige i størrelse, antal elever og lærere og med meget forskellige bygningsmæssige forhold.
Derfor har vi udarbejdet en genåbningsplan for hver af de 5 skoler og for vores Kursuscenter.

Det betyder, at dagligdagen for vores mange elever kan se lidt forskellig ud i den første tid afhængig af hvilken skole og hvilket spor eller fagligt tema eleverne er tilknyttet.

Genåbningsplanen for institutionen og de 5 skoler er udarbejdet af skolens ledelse i samarbejde med arbejdsmiljølederen og de lokale arbejdsmiljørepræsentanter.

Vi har prioriteret ekstra forholdsregler omkring god hygiejne og rengøring på alle skolerne, og vi er meget opmærksomme på elevernes trivsel og tryghed i hverdagen.

Hvis elever, forældre eller andre har spørgsmål til forholdene på den enkelte skole kan skolelederen eller undertegnede altid kontaktes. Find vores telefon-nr. eller mailadresse her på hjemmesiden.

Velkommen tilbage på FGU-Skolen Øst

De bedste hilsner
Søren Elnebo Lau
Direktør

FGU Høje-Taastrup ligger på Rugvænget, en sidegade til Høje Taastrup Vej, midt i et af byens industrikvarterer.

Hver dag mødes skolens godt 100 elever for at lære og arbejde i deres værksteder.
Skolen lægger stor vægt på fællesskab og sammenhold. Vi hjælper hinanden.

Faglige temaer i
FGU Høje-Taastrup

En del af undervisningen på FGU foregår på værksteder.
I det følgende kan du læse en kort beskrivelse af de forskellige værksteder på FGU Høje-Taastrup.
Dansk og matematik indgår som obligatorisk fag i alle faglige temaer.
Øvrige almene fag indgår efter aftale med en vejleder.

DSC_6386

Mad og ernæring

Køkken- og ernæringslære, spændende retter, tidens madtrend, glade unge mennesker med energi til kvalitet. 
Du lærer at arbejde i et professionelt køkken efter hygiejneforskrifterne. Du køber ind, tilbereder og anretter måltider, rydder op og gør rent.

Hver dag er du med til at sørge for sunde måltider til elever og ansatte på skolen. Af og til holder skolen arrangementer og events, hvor du vil have mulighed for at få erfaring med opdækning, anretning og servering.

Et forløb i Køkken- og kantineværkstedet kan være med til at give dig et nærmere kendskab til kantinedrift og

fødevarebranchens mange muligheder.

DSC_6476

Omsorg og sundhed

SOSU
Værkstedet beskæftiger sig med sundhedsfremmende arbejde, især omsorg og pædagogik målrettet børn, unge og ældre og krop og bevægelse. Du lærer at omgås mennesker i alle aldersgrupper, at læse en persons behov og kommunikere hensigtsmæssigt i forskellige situationer.

Du får grundlæggende kendskab til pleje og omsorg. Du vil opnå pædagogisk forståelse, lære at arbejde kreativt og lære at sætte aktiviteter i gang.

Sport
Også i dette værksted arbejder du med sundhedsfremme, omsorg og pædagogik målrettet børn, unge og ældre. Men på SPORT er der lagt meget stor vægt på fysisk træning, krop og bevægelse og sundhed og ernæring. Du får viden om livsstilssygdomme, som er betinget af, hvordan vi lever – f.eks. om vi spiser sundt og dyrker motion. God fysisk form er ikke bare et modefænomen – men en vigtig del af vores hverdag.

DSC_6615

Kommunikation og medier

Vores værksted hedder Mediehuset.
Når du starter her, tager vi udgangspunkt i, hvad du kan i forvejen, og hvad dine interesser er. Her lærer du teknikker inden for pc, mobil, foto, grafisk design og kundeservice, som giver dig en bred vifte af uddannelsesmuligheder.

Der undervises på forskellige niveauer inden for IT. En stor del af Mediehusets produktion er design, layout og fremstilling af stort set alle former for PR-materiale. Du kommer til at beskæftige dig med fotografi og billedbehandling, og der vil være rig mulighed for at arbejde med forskellige kreative processer.

Mediehusets opgave er at supervisere og vedligeholde skolens IT-udstyr. Der er et stort tværfagligt samarbejde med alle skolens faggrupper.

DSC_6440

Byg, bolig og anlæg

Du kan male et rum, lægge et gulv, bygge en crossfitbane eller lignende.

På Byg, bolig og anlæg får du et godt kendskab til de forskellige vedligeholdelses- og serviceopgaver, så som bygningsvedligeholdelse, ejendomsservice, renovation og miljø, der knytter sig til bygninger og tekniske anlæg.

På værkstedet arbejder du med stort set alt inden for bygnings- og brugerservice.

Værkstedet sørger for, at skolens forskellige installationer virker og er i orden.

Du får et indgående kendskab til, hvad der er god service, f.eks. at kunne tale med andre og håndtere konflikter på en god og positiv måde.

DSC_6569

Musisk og kunstnerisk produktion

På Musik og Sang værkstedet vil du have rig mulighed for at udvikle dine faglige, sociale og personlige kompetencer ved at arbejde målrettet og tålmodigt med sang og instrumenter i en god atmosfære. Du vil lære at synge og akkompagnere dig selv på enten klaver eller guitar.

Ønsker du at arbejde som pædagog eller musiklærer senere, er dette gode kundskaber at have med sig.

Du vil opleve musikkens sociale betydning, og hvordan musikken finder de menneskelige følelser frem.

Der er et stort tværfagligt samarbejde med alle skolens faggrupper.

DSC_6411

Handel og kundeservice

Vi har værksteder til Beauty & Business. De rummer frisør, styling, kosmetik og velvære.

Vi sørger for vejen ind i detailhandelen og forbereder dig til uddannelsen som salgsassistent.

Vi arbejder med temaer som: Produkt- og varekendskab, salg, kundeservice, kun¬depsykologi, kommunikation og personlig fremtræden, farlige stoffer i produkter, allergener og miljøbevidsthed.

Drømmer du om at arbejde med menne¬sker inden for mode og skønhed, så er vi stedet for dig!

Du får grundlæggende kendskab til mode, modens historie og trends, make-up, hudpleje, hår, ekstensions, bryn, vipper, hygiejne, allergener og meget andet, der har med krop, mode og skønhed at gøre.

Hver dag arbejder vi i autentiske værk¬stedsfaciliteter.

Vi modtager kunder.

Vi har altid gang i et projekt eller en event.

De tre uddannelsesspor

På FGU Høje-Taastrup er der tre spor:

Almen grunduddannelse
hvor du kan forberede dig til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Produktionsgrunduddannelse
hvor du kan forberede dig til en erhvervsuddannelse eller til et job.

Erhvervsgrunduddannelse
hvor du kan forberede dig til et job og evt. senere en erhvervsuddannelse.