Støttemuligheder

Personlig støtte

Hvis du er ordblind eller har svært ved at læse, kan du få hjælp og støtte i FGU.

Du kan få IT-hjælpemidler eller særligt tilpasset undervisning.

Ved handicap er der også mulighed for at ansøge om særlige undervisningsmaterialer, personlige hjælpemidler, tolkebistand eller sekretærhjælp alt efter behov for at kunne gennemføre uddannelsen.

Vi kan også være med til at skaffe hjælp fra en mentor eller en psykolog, hvis der opstår behov for det.

FGU-Skolen Øst har også et tilbud til dig, som har brug for at arbejde med f.eks. håndtering af vrede.