Om FGU
Solrød

FGU Solrød er en lille skole, der ligger på Højagervænget 21 sammen med 10Solrød.
Vi har et rigtigt godt miljø. Alle kender alle, og der er brug for dig hver dag på værkstedet og på skolen.

Vi arbejder tæt sammen for at du kan blive fagligt og personligt stærkere, så du kan komme godt videre til en uddannelse eller et job.
Skolen tager godt hånd om den enkelte elev, elevens trivsel og udvikling.

Kernen i undervisningen er de faglige temaer.
Temaerne rummer en masse praksis og produktion i værksteder, som er basis for den daglige undervisning.

Undersøg

mere om skolen

axxrEs4b
De tre uddannelsesspor

På FGU Solrød er der tre spor:

Almen grunduddannelse
hvor du kan forberede dig til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Produktionsgrunduddannelse
hvor du kan forberede dig til en erhvervsuddannelse eller til et job.

Erhvervsgrunduddannelse
hvor du kan forberede dig til et job og evt. senere en erhvervsuddannelse.

picture
Vores Gallery