Kære elever, forældre og samarbejdspartnere.

FGU-skolerne i FGU-Skolen Øst er åbnet efter Corona-nedlukningen, og eleverne er tilbage på skolerne.

Genåbningen af FGU og de øvrige uddannelsesaktiviteter på skolerne følger Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer og Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger og retningslinjer om forebyggelse af Covid-19-smittespredning.

 

FGU-Skolen Øst har 5 meget forskellige skoler. Skolerne er forskellige i størrelse, antal elever og lærere og med meget forskellige bygningsmæssige forhold.
Derfor har vi udarbejdet en genåbningsplan for hver af de 5 skoler og for vores Kursuscenter.

Det betyder, at dagligdagen for vores mange elever kan se lidt forskellig ud i den første tid afhængig af hvilken skole og hvilket spor eller fagligt tema eleverne er tilknyttet.

Genåbningsplanen for institutionen og de 5 skoler er udarbejdet af skolens ledelse i samarbejde med arbejdsmiljølederen og de lokale arbejdsmiljørepræsentanter.

Vi har prioriteret ekstra forholdsregler omkring god hygiejne og rengøring på alle skolerne, og vi er meget opmærksomme på elevernes trivsel og tryghed i hverdagen.

Hvis elever, forældre eller andre har spørgsmål til forholdene på den enkelte skole kan skolelederen eller undertegnede altid kontaktes. Find vores telefon-nr. eller mailadresse her på hjemmesiden.

Velkommen tilbage på FGU-Skolen Øst

De bedste hilsner
Søren Elnebo Lau
Direktør

Direktør

FGU Solrød er en lille skole, der ligger på Højagervænget 21 sammen med 10Solrød.
Vi har et rigtigt godt miljø. Alle kender alle, og der er brug for dig hver dag på værkstedet og på skolen.
Vi arbejder tæt sammen for at du kan blive fagligt og personligt stærkere, så du kan komme godt videre til en uddannelse eller et job.

Faglige temaer i
FGU Solrød

En del af undervisningen på FGU foregår på værksteder.
I det følgende kan du læse en kort beskrivelse af de forskellige værksteder på FGU Solrød.
Dansk og matematik indgår som obligatorisk fag i alle faglige temaer.
Øvrige almene fag indgår efter aftale med en vejleder.

DSC-0002

Mad og ernæring

På Mad og Ernæring har vi det daglige ansvar for at producere måltider til sko­lens elever og ansatte. Du lærer at arbejde i et professionelt køkken, hvor der arbejdes med planlægning, produkti­on, service, hygiejne m.m. 

I undervisningen får du grundlæggende fagteori, og vi laver også andre relevante produktioner end de daglige måltider.

Vi aflægger besøg hos beslægtede er­hverv. Du vil opleve stor alsidighed, og ingen dage er ens. Vi har stort fokus på samarbejde og udvikling af sociale kom­petencer. Som elev på Mad og Ernæring får du et godt afsæt til en fremtid inden­for branchen.

DSC_6933

Byg, Bolig og anlæg

Drømmer du om en uddannelse som tømrer, snedker, montør eller lignende? Så er det Byg, bolig og anlæg temaet, du skal melde dig på. Du kan også forberede dig til et arbejde som pedel eller teknisk service­medarbejder.

Vi har reelle bygge- og anlægsopgaver, og du kommer til at prøve kræfter med mange af de udfordringer, du vil møde i håndværksfagene. Du vil blive undervist i værktøjslære, sikkerhed, konstruktionstegne-programmer, materialelære m.m. 

Du skal være med til løse faste opgaver i hu¬set, vedligeholde skolens bygninger og bygge inventar til skolens øvrige værksteder. Ude i byen udfører vi opgaver for virksomheder, f.eks. bænke eller plantekasser til parkerne eller puslespil til daginstitutioner.

Hver dag får du brugt dine hænder og krop ude som inde, og dagene ligner sjældent hinanden.

DSC_6916

Kommunikation og medier

Er du til IT? Tænker du på at blive IT-sup­porter, webdesigner eller grafiker.

Vi har hele Adobe pakken og en printer til plakater i fotokvalitet. Vi lægger ud med et kursus ”Din første hjemmeside”, som er et grundlæggende HTML og CSS-kursus, hvor du laver din egen hjemmeside fra grunden.

På værkstedet bliver du også undervist i at samle og reparere en PC, samt at installere Windows og Linux. 

Du får en grundlæggende indføring i net¬værk, og om hvordan de kan sættes op. 

Du bliver undervist i brug af vores fo¬lie-skæreplotter til billede og teksttryk på vægge, plancher, biler og stof.

De tre uddannelsesspor

På FGU Solrød er der tre spor:

Almen grunduddannelse
hvor du kan forberede dig til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Produktionsgrunduddannelse
hvor du kan forberede dig til en erhvervsuddannelse eller til et job.

Erhvervsgrunduddannelse
hvor du kan forberede dig til et job og evt. senere en erhvervsuddannelse.