FGU i Solrød rykker til Greve og bliver til ”FGU Greve/Solrød”

Fra 1. august 2020 rykker vores afdeling i Solrød til FGU Greve/Solrød på Grevevej 20, 2670 Greve.
FGU-Skolen i Greve ligger sammen med Tune Kursuscenter, som drives af FGU-Skolen Øst.

På FGU Greve/Solrød kan du tage alle 3 spor i FGU (Almen Grunduddannelse/AGU, ProduktionsGrunduddannelse/PGU og ErhvervsGrunduddannelse/EGU).

Du vil kunne vælge mellem en lang række faglige temaer:

  • Mad og ernæring
  • Omsorg og sundhed
  • Byg, bolig og anlæg
  • Jordbrug, skovbrug og fiskeri
  • Miljø og genbrug
  • Turisme, kultur og fritid
  • Handel og kundeservice
  • Kommunikation og medier
  • Musisk og kunstnerisk produktion

Alle de faglige temaer indgår i den daglige drift af Tune Kursuscenter i samarbejde med elever og lærere fra FGU-Skolerne i Høje-Taastrup, Roskilde og Lejre.

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Annette Riisager Alskov på telefon 7066 6762 eller vejlederne Christina Sommer på telefon 6122 4203 eller Pia Bramsen på telefon 8141 0259 hvis du har lyst til at komme ud og se skolen i Greve.

Faglige temaer i
FGU Solrød

En del af undervisningen på FGU foregår på værksteder.
I det følgende kan du læse en kort beskrivelse af de forskellige værksteder på FGU Solrød.
Dansk og matematik indgår som obligatorisk fag i alle faglige temaer.
Øvrige almene fag indgår efter aftale med en vejleder.

DSC-0002

Mad og ernæring

På Mad og Ernæring har vi det daglige ansvar for at producere måltider til sko­lens elever og ansatte. Du lærer at arbejde i et professionelt køkken, hvor der arbejdes med planlægning, produkti­on, service, hygiejne m.m. 

I undervisningen får du grundlæggende fagteori, og vi laver også andre relevante produktioner end de daglige måltider.

Vi aflægger besøg hos beslægtede er­hverv. Du vil opleve stor alsidighed, og ingen dage er ens. Vi har stort fokus på samarbejde og udvikling af sociale kom­petencer. Som elev på Mad og Ernæring får du et godt afsæt til en fremtid inden­for branchen.

DSC_6933

Byg, Bolig og anlæg

Drømmer du om en uddannelse som tømrer, snedker, montør eller lignende? Så er det Byg, bolig og anlæg temaet, du skal melde dig på. Du kan også forberede dig til et arbejde som pedel eller teknisk service­medarbejder.

Vi har reelle bygge- og anlægsopgaver, og du kommer til at prøve kræfter med mange af de udfordringer, du vil møde i håndværksfagene. Du vil blive undervist i værktøjslære, sikkerhed, konstruktionstegne-programmer, materialelære m.m. 

Du skal være med til løse faste opgaver i hu¬set, vedligeholde skolens bygninger og bygge inventar til skolens øvrige værksteder. Ude i byen udfører vi opgaver for virksomheder, f.eks. bænke eller plantekasser til parkerne eller puslespil til daginstitutioner.

Hver dag får du brugt dine hænder og krop ude som inde, og dagene ligner sjældent hinanden.

DSC_6916

Kommunikation og medier

Er du til IT? Tænker du på at blive IT-sup­porter, webdesigner eller grafiker.

Vi har hele Adobe pakken og en printer til plakater i fotokvalitet. Vi lægger ud med et kursus ”Din første hjemmeside”, som er et grundlæggende HTML og CSS-kursus, hvor du laver din egen hjemmeside fra grunden.

På værkstedet bliver du også undervist i at samle og reparere en PC, samt at installere Windows og Linux. 

Du får en grundlæggende indføring i net¬værk, og om hvordan de kan sættes op. 

Du bliver undervist i brug af vores fo¬lie-skæreplotter til billede og teksttryk på vægge, plancher, biler og stof.

De tre uddannelsesspor

På FGU Solrød er der tre spor:

Almen grunduddannelse
hvor du kan forberede dig til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Produktionsgrunduddannelse
hvor du kan forberede dig til en erhvervsuddannelse eller til et job.

Erhvervsgrunduddannelse
hvor du kan forberede dig til et job og evt. senere en erhvervsuddannelse.