Skoleydelse

Når du går på FGU får du skoleydelse

Bor du hjemme og er over 18 år, får du 648 kr. pr. uge.

Bor du for dig selv og er over 18 år, får du 1504 kr. pr. uge.

Er du under 18 år, får du 373 kr. pr. uge.

Hvis du har børn, er det muligt at få forsørgertillæg. Forsørgertillæg for enlige er 1455 kr. pr. uge.

Forsørgertillægget for ikke-enlige er 582 kr. pr. uge

Du skal være opmærksom på, at vi trækker dig i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisningen.
Det gør vi dog ikke, hvis du har lovligt fravær, f.eks. når du er syg.