Om FGU
Roskilde

FGU Roskilde ligger mellem Københavnsvej, Industrivej og Østre Ringvej på kanten af industrikvarteret.

Skolen har omkring 200 elever, der hver dag lærer og arbejder i spændende værksteder.
Skolen tager godt hånd om den enkelte elev, elevens trivsel og udvikling.

Kernen i undervisningen er de faglige temaer.
Temaerne rummer en masse praksis og produktion i værksteder, som er basis for den daglige undervisning.

Undersøg

mere om skolen

axxrEs4b
De tre uddannelsesspor

På FGU Roskilde er der tre spor:

Almen grunduddannelse
hvor du kan forberede dig til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Produktionsgrunduddannelse
hvor du kan forberede dig til en erhvervsuddannelse eller til et job.

Erhvervsgrunduddannelse
hvor du kan forberede dig til et job og evt. senere en erhvervsuddannelse.

picture
Vores Gallery