Bliv elev

For at blive optaget på FGU er det den unges UU-vejleder der vurdere om man kan gå på skolen.
UU-vejlederen udarbejder en målgruppevurdering. Sammen med den unge skrives der en uddannelsesplan, for de mål den unge ønsker at opnå på uddannelsen.

Tilmelding til Informationsmøde

Her har du mulighed for at tilmelde dig vores rundvisninger, som afholdes vær tirsdage kl. 9.

For at begynde på en FGU skal du have en Målgruppevurdering fra din UU /KUI-vejleder. IDu skal også udfylde en plan for hvad du vil have ud af at være på FGU, en uddannelsesplan.

Du er altid velkommen til at komme og kigge alene, eller sammen med nogen, dog kan du ikke begynde uden en målgruppevurdering.

Informationsmødet vare ca. halvanden til to timer. Først fortøller en vejleder om FGU og hvad vi kan tilbyde i Roskilde. Så vises der rundt på skolen, hvor elever og undervisere præsentere deres tema og hold. Til slut er der samtaler med den enkelte og en værkstedslærer, hvis du har lyst til at begynde hos os.

Tilmeld dig her