Bliv elev

For at blive optaget på FGU er det den unges UU-vejleder der vurdere om man kan gå på skolen.
UU-vejlederen udarbejder en målgruppevurdering. Sammen med den unge skrives der en uddannelsesplan, for de mål den unge ønsker at opnå på uddannelsen.