Produktions-
grunduddannelse - PGU

Har du lyst til at arbejde med dine hænder, krop eller sanser i et værksted, så er PGU måske noget for dig.

På PGU – som står for Produktionsgrunduddannelse – laver du produkter til rigtige kunder på et af skolens mange forskellige værksteder. Her bliver du en del af et fællesskab, hvor alle bidrager på forskellig måde i et forpligtende arbejdsfællesskab. Du lærer fra dig, og andre lærer af dig. Det kalder vi sidemandsoplæring. På PGU kan du lære et nyt fag at kende, eller fordybe dig i det du brænder for.

På PGU har alle dansk og matematik, da de to fag indgår som en naturlig del af at løse arbejdsopgaverne på værkstedet. F.eks. skal man i køkkenet gange en opskrift op for at kunne bage boller til hele skolen, og på medieværkstedet skal man måske skrive en tekst til kundens brochure.

På FGU-Skolen Øst vælger du at gå på et værksted inden for et af de faglige temaer, som den enkelte skole tilbyder. Du kan se de enkelte skolers værksteder og faglige temaer ved at klikke på skolen her på hjemmesiden.  Du kan også få undervisning i alle de andre almene fag, der findes i FGU.
Se mere om de almene fag under ”AGU” eller ved at klikke ind på menuen med ”Almene fag”.

Faglige temaer på PGU:

Mad og ernæring
Omsorg og sundhed
Kommunikation og medier
Byg, bolig og anlæg
Turisme, kultur og fritid
Musisk og kunstnerisk produktion
Handel og kundeservice
Service og transport
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Miljø og genbrug (udbydes først i 2020)
Industri (udbydes først i 2020)
Motor og mekanik (udbydes først i 2020)

Prøve:

De elever der afslutter på FGU på niveau 3 har mulighed for at afslutte med en prøve. Prøveformen kan være forskellig fra værksted til værksted. Det kan enten være en praktisk prøve over 1 dag, en praktisk prøve over flere dage eller en portfolioprøve. Uanset prøveform så handler prøven om at præsentere de produkter, du har arbejdet med og samarbejdet om. Prøven afsluttes med bestået/ikke bestået.