PASE

PASE

PASE står for fagene

 • Privatøkonomi,
 • Arbejdspladslære,
 • Samarbejdslære og
 • Erhvervslære

PASE handler om to forhold:

 • Du får viden om og lærer at træffe hensigtsmæssige valg i forhold til din egen private økonomi.
 • Du forbereder dig til at begå dig på en arbejdsplads eller i en studiesammenhæng. Det handler om hensigtsmæssig adfærd og evnen til at kunne tage ansvar og samarbejde med andre i et forpligtende arbejdsfællesskab, hvad enten det er i en klasse på et studie eller på et værksted.

I PASE arbejder du bl.a. med:

 • indholdet på en lønseddel
 • personskat, herunder baggrunden for opkrævning af skat
 • forskudsopgørelse, årsopgørelse, bestilling af skattekort
 • pension
 • forbrugslån, herunder renter, ÅOP og gældsmæssige faldgrupper
 • forskellige typer af forsikringer
 • økonomi omkring boligforhold
 • økonomi- og gældsrådgivning
 • simple kommunikationsmodeller og konflikthåndteringsværktøjer
 • betydningen af mødetid, tiltaleform, omgangstone, personlig hygiejne og personlig fremtræden
 • egen indflydelse på arbejdspladskulturen
 • rettigheder og pligter i forhold til ansættelsesforhold

PASE er et dannelsesfag, hvor du ikke kun lærer om forskellige emner ved at tilegne dig viden, men hvor du også bruger dig selv og udvikler dig i mødet med dine kollegaer, dit arbejde og det erhverv, du vil beskæftige dig med.
PASE er et fag der både kan bruges, hvis du er elev på PGU eller AGU.

PASE gennemføres på G niveau.
PASE afsluttes med en praktisk casebaseret prøve over to dage fulgt op af en mundtlig prøve på 30 minutter.
Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.