Optagelse på FGU

Hvordan starter du på FGU?

FGU er et tilbud til dig, der

  • Er under 25 år,
  • Ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse,
  • Ikke har et fuldtidsjob (defineret som mere end 20 timer pr. uge)

Er du i tvivl, om FGU er noget for dig, har du mulighed for at deltage i et to ugers afsøgningsforløb, inden du søger om optagelse på FGU. Afsøgningsforløbene gennemføres løbende, og du kan kontakte skolen direkte og få yderligere oplysninger.

.

Når du skal optages på FGU, skal du have en aftale med en vejleder i den kommunale ungeindsats. Kommunen skal godkende, at du er i målgruppen til at blive optaget på FGU.

Du skal derfor kontakte en vejleder i den kommunale ungeindsats og få en vurdering af, om du kan starte på FGU. Sammen med vejlederen skal du også lave en uddannelsesplan.

Så snart du har en aftale med en vejleder i din kommune kan du starte på FGU.
Aftalen kaldes en målgruppevurdering.

Der er løbende optagelse af elever på FGU.

Vi hjælper dig gerne med at få kontakt til en vejleder i den kommunale ungeindsats.

Afsøgningsforløb

Hvis du er i tvivl, om FGU er noget for dig, kan du starte på et afsøgningsforløb efter aftale med din vejleder i den kommunale ungeindsats.
Afsøgningsforløbet varer op til to uger.
I et afsøgningsforløb har du tæt kontakt til FGU skolens vejleder, som lægger en plan for forløbet sammen med dig.
I løbet af forløbet skal du

  • få en fornemmelse af hvad FGU går ud på,
  • opleve, hvordan dagligdagen fungerer på skolen,
  • prøve kræfter med forskellige fagområder og
  • få vurderet dit niveau i dansk og matematik.

Du behøver ikke at være målgruppevurderet for at starte på afsøgningsforløbet.

Du modtager skoleydelse, mens du er i et afsøgningsforløb.

Målgruppevurdering

Målgruppen for FGU er unge under 25 år, der har brug for en særlig indsats efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Måske har du brug for at kvalificere dig til at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse?

Det kan også være, at du har brug for at udvikle dig personligt eller socialt, eller har brug for at afklare dine ønsker til og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Du skal have en målgruppevurdering for at kunne blive optaget på FGU. Målgruppevurderingen skal foretages af den kommunale vejleder i din bopælskommune. Sammen med vejlederen skal du også have lavet en uddannelsesplan.
Kontakt din vejleder i den kommunale ungeindsats, hvis du skal have en målgruppevurdering og ønsker at starte på FGU.

Informationsmøde med rundvisning

På FGU vil vi gerne møde dig, lære dig at kende og vise vores skole frem, før du bliver optaget og skal starte på skolen.

Her kan du se en oversigt over, hvornår skolerne holder informationsmøde med rundvisning:

FGU Høje-Taastrup:                       Informationsmøde med rundvisning hver onsdag kl. 09.00. Tilmelding er nødvendig.

FGU Greve:                                     Informationsmøde med rundvisning hver onsdag kl. 09.00. Tilmelding er nødvendig.

FGU Solrød:                                    Kontakt skolen, så booker den dig ind til et møde og en rundvisning.

FGU Roskilde:                                 Informationsmøde med rundvisning hver tirsdag kl. 09.00. Tilmelding er nødvendig.

FGU Lejre:                                       Kontakt skolen, så booker den dig ind til et møde og en rundvisning.

Kontakt os for info

 

FGU Høje-Taastrup:

Athena Tegner
Vejleder
ate@fgu-skolen.dk
Telefon 61 61 84 29

Ole Wedel-Brandt
Vejleder
obr@fgu-skolen.dk
Telefon 81 41 35 01

FGU Greve:       

Christina Sommer
Vejleder
cso@fgu-skolen.dk
Telefon 61 22 42 03

Pia Bramsen
Vejleder
pbr@fgu-skolen.dk
Telefon 81 41 02 59

FGU Solrød:      

Gitte Hahn Hinrichsen
Vejleder
ghh@fgu-skolen.dk
Telefon 30 46 60 30

FGU Roskilde:   

Jesper Plambek
Vejleder
jpl@fgu-skolen.dk
Telefon 41 39 72 11

Christina Grønning
Vejleder
cgr@fgu-skolen.dk
Telefon 21 48 01 92

FGU Lejre:         

Søren Krabbe
Vejleder
skr@fgu-skolen.dk
Telefon 30 84 17 64