Menu

Optagelse på FGU

Hvordan starter du på FGU?

FGU er et tilbud til dig, der

  • Er under 25 år,
  • Ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse,
  • Ikke har et fuldtidsjob (defineret som mere end 20 timer pr. uge)

Der er løbende optagelse af elever på FGU.
Du kan starte så snart du har en aftale med en vejleder i din kommune.

Kontakt derfor en vejleder i den kommunale ungeindsats i din kommune, hvis du ønsker optagelse på FGU.

Du og din vejleder skal tale om, at du er i målgruppen til FGU, og I skal lave en uddannelsesplan sammen.

Vi hjælper dig gerne med at få kontakt til en vejleder i den kommunale ungeindsats.