Naturfag

Naturfag

Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik.
Der arbejdes både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed, miljø og natur.
Undervisningen rummer disse fem emner:

  1. Produktion og teknologi, herunder råstoffer og miljø.
  2. Energi og energiomsætning, herunder energiformer.
  3. Stof, stofopbygning og stofkredsløb, herunder grundlæggende kemiske reaktioner og processer med betydning primært for individet.
  4. Mennesket og naturen, herunder krop og funktion.
  5. Jorden i forandring, herunder solsystemet og geologiske kredsløb.

Naturfag handler først og fremmest om samspillet mellem mennesket og dets omgivelser og naturen, samt menneskets fysiologiske processer.
Naturfag skal give dig indsigt i miljømæssige problemstillinger herunder bæredygtighed og f.eks. også klimaforandringer.
Faget kan indgå i projekter sammen med de faglige temaer og faget har hele tiden fokus på både teori og en praksis – en praksis, hvor du anvender faget til noget i virkeligheden.

Naturfag tilbydes på G, E og D niveau.
Naturfag skal gennemføres på G niveau, hvis du skal gennemføre HF-forberedelseseksamen.

Naturfag afsluttes med mundtlig prøve på baggrund af en præsentationsportfolio.
Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.