Lovgrundlag

Forberedende Grunduddannelse – FGU – er en del af en større reform på hele det uddannelsesforberedende område. Reformen blev aftalt i Folketinget i oktober 2017, og en række love blev vedtaget i juni 2018.

Der er 3 dele af denne reform:

  • En ny uddannelsespolitisk målsætning om at 90 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse inden de fylder 25 år, og de sidste 10 % skal have opnået kompetencer til at komme i arbejde.
  • Indførelse af en sammenhængende Kommunal Ungeindsats (KUI), som skal gøre det lettere for den unge, at finde rundt i kommunens forskellige tilbud.
  • Oprettelse af den nye Forberedende Grunduddannelse, som skal give alle unge under 25 år muligheden for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job.