landbrugs-jord til salg

Landbrugs-jord til salg

FGU-institutionen ”FGU-Skolen Øst” udbyder hermed 1.931 kvadratmeter landbrugsjord til salg i frit udbud.
Jorden er beliggende som matrikel nr. 14av, Tune By, mellem Grevevej 43 og Grevevej 45, 2670 Greve.

 

 

 

 

I forbindelse med salget tinglyses en deklaration af en værditilvækstklausul i tilfælde af at køber på et senere tidspunkt opnår landzonetilladelse til udstykning og byggemodning med henblik på opførelse af en beboelsesejendom, eller at køber på et senere tidspunkt videresælger grunden med henblik på byggemodning. Klausulen vil indeholde bestemmelse om at FGU-institutionen i de nævnte tilfælde skal have andel i en evt. fortjeneste.

Interesserede købere til grunden kan henvende sig til FGU-institutionens direktør Søren Elnebo Lau på telefon 5119 3514 eller på mail sel@fgu-skolen.dk og afgive et købstilbud.

Det vil herefter være institutionens bestyrelse der træffer afgørelse om et eventuelt salg til højst bydende.