Alle nye elever starter op på det vi kalder BASIS. Det betyder, at den første tid er introduktion til FGU, hvor du vil lære skolen at kende.

Du vil høre om – og også afprøve de fag og værksteder – vi har på skolen, inden du træffer dit endelige valg af hvilket spor og hold eller værksted, du skal være på.

På denne måde vil du langsomt og sikkert blive introduceret til, hvad FGU er og du får mulighed for at finde ud af, hvordan din Forberedende Grunduddannelse skal tilrettelægges, så du får mulighed for at udvikle præcis de kompetencer, du har brug for.

Vi ved, at det for nogle unge kan være svært at komme i gang efter en lang sommerferie. Derfor er mødetiden i basisforløbet lidt anderledes end for de øvrige elever. Du starter med at være i skole lidt færre timer, og så øges timetallet gradvist hen i mod det tidspunkt, hvor du skal videre på et spor, et hold eller et værksted.

De to første uger af basisforløbet vil være ens for alle nye elever, og de næste 10 uger vil være mere individuelt tilrettelagt.

I løbet af de to første uger vil du blive screenet i dansk og matematik og for ordblindhed, og du vil møde din vejleder.

I vil sammen gennemgå din uddannelsesplan, og lave en individuel forløbsplan for din FGU. Det vil også være din FGU-vejleder og din lærer, der – sammen med dig – finder ud af, hvornår dit basisforløb slutter, og du er klar til at starte på enten AGU, PGU eller EGU, samt hvilket fagligt tema, du skal være på.

Skolen har opstart på basisforløbet hver 14. dag – helt præcist på mandage i de lige uger. Fra august måned vil opstart på basisforløbet skifte og være på mandage i ulige uger

Vi glæder os til at møde dig, og vi håber at du får en god tid her på FGU-Skolen Øst