Temaet Omsorg og sundhed udbydes på følgende skoler:

I FGU udgøres identiteten af omsorg og sundhed af det felt af beskæftigelsesområder, som findes inden for det faglige område og de dertil hørende faglige discipliner. Til identiteten knytter der sig faglig stolthed over håndværksmæssig dygtighed og kendskab til faglige metoder. Identiteten er desuden knyttet til betydningen af at levere færdige produkter eller ydelser til en aftagers tilfredshed. FGU opbygger den faglige identitet hos eleven gennem autentiske læringsmiljøer, hvor identiteten af omsorg og sundhed kommer til udtryk gennem relevant udstyr, værktøj og beklædning og relevante arbejdsopgaver.

+