Samarbejdspartnere

FGU-Skolen Øst har en lang række eksterne samarbejdspartnere, som
alle bidrager til formålet med Forberedende Grunduddannelse og dermed til at få de unge godt videre i livet – enten i uddannelse eller i beskæftigelse. Derudover samarbejder FGU-Skolen Øst med en lang række virksomheder, hvor vores elever er i praktik eller i erhvervstræning.

Erhvervsuddannelsesinstitutioner:

Roskilde Tekniske Skole (RTS)
Zealand Business College (ZBC)
Technical Education Copenhagen (TEC)
NEXT Uddannelse København (NEXT)
SOSU H – Social- og Sundhedsuddannelserne I Hovedstaden
Hotel- og Restaurantskolen (HRS)

Gymnasiale uddannelser, HF og VUC
 
Alle i de involverede kommuner.

Kulturinstitutioner og lokalt fritidsliv: 

Roskilde Museum
Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Greve Museum
Taastrup Kunstforening


Erhvervsforeninger

Greve/Solrød Erhverv
Høje-Taastrup Erhvervsforum
Erhvervsforum Roskilde
Lejre Erhvervsforum

+