Har du lyst til at vide noget mere om arbejdet med vuggestuebørn, børnehavebørn, unge eller ældre, så er Omsorg og sundhed det fagtema, du skal vælge.

Undervisningen er bygget op omkring et årshjul, der løber fra august-juni, så og du får kendskab til alle aldersgrupperne i løbet af et år.

Vi laver forskellige mindre arrangementer for lokale børneinstitutioner og skoler og arbejder på den måde med professionel kontakt til en børnegruppe og deres pædagoger eller lærere. Det kan fx være i forbindelse med fastelavn, jul og halloween.

Arrangementer kan også være for skolens andre elever, hvor de inviteres til at deltage i undervisningsforløb, fx indenfor emnet Unge og sundhed.

Vi tager også på besøg på plejehjem og oplever, hvordan arbejdslivet er med denne aldersgruppe.

Formidling og samarbejde indgår i størstedelen af undervisningen på den ene eller anden måde, fx når vi skal formidle en leg, aktivitet eller et andet budskab til børn, unge eller ældre.

Samarbejde indgår både, når der kommer besøg, og der skal klargøres eller når besøget er overstået og der skal ryddes op, men det kan også være i det daglige arbejde på holdet, hvor vi afprøver lege og aktiviteter, som en del af forberedelsen af besøgene.

Du vil også blive præsenteret for teoretiske pædagogiske og psykologiske teorier i forbindelse fagtemaet.

Uddannelser, som værkstedet peger hen imod:
SOSU-hjælper – SOSU-assistent – Dagplejer – PAU-assistent – Handicaphjælper – Pædagog – Idrætstræner

Stikord om dagligdagen:
Omsorgsrollen – Sundhedsfremme – Psykologi og pædagogik – Kommunikation – Observation og refleksion – Hygiejne – Arbejdsmiljø – Uddannelsesbesøg – Virksomhedsbesøg

Mette Egeberg

Professionsbachelor i ernæring og sundhed
81 41 02 32
meg@fgu-skolen.dk

Mette Schou Nielsen

Pædagog, Cand.mag i psykologi/pædagogik
31 65 40 41
msn@fgu-skolen.dk