På værkstedet Sport og Sundhed underviser vi i fire hovedtemaer:

1.     Sundhed og livsstil
2.     Træning og fysisk aktivitet
3.     Pædagogik og aktivitet
4.     Omsorg og ældrepleje

Hverdagen på værkstedet består af en kombination af teoretisk, praktisk og kreativ undervisning, og vi deltager desuden i en del fælles arrangementer i løbet af året. Fx temadage for hele skolen.

Den teoretiske undervisning er ofte dialogbaseret, hvor dine synspunkter og overvejelser altid er velkomne. Vi arbejder med temaet sundhed i et bredt perspektiv, hvor emner som motion, bevægelse, sund kost, psykisk velvære og social trivsel er lige vigtig.

Du lærer, hvordan du kommunikerer med børn og unge, såvel som ældre, og i undervisningen lægger vi vægt på, at du får kendskab til psykologi og pædagogik. Således får du en god grundforståelse for at arbejde med mennesker.

Arbejdet med mennesker kræver desuden viden om både arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne, derfor indgår disse emner også i vores pensum.

Både i forbindelse med folketingsvalg, kommunalvalg og i forhold til samfundsdebatten i øvrigt, bliver du undervist i demokrati, rettigheder politiske partier og medborgerskab. Herigennem bliver du styrket i egne holdninger, værdier og kritisk stillingtagen.

To dage om ugen tager hele holdet op og træner i Fitnessworld.
Du bliver oprettet som medlem, når du starter på holdet og lærer de grundlæggende træningsprincipper, så du bliver i stand til at udarbejde et personligt træningsprogram for dig selv og andre.
Du lærer om vigtigheden ved fysisk aktivitet i forhold til sundhed og trivsel, og du bliver dygtigere til at observere og instruere i træning og bevægelse.

Uddannelser, som værkstedet peger hen imod:
Social- og Sundhedshjælper
Social- og Sundhedsassistent
Pædagogisk assistent HF
Pædagogpakken HF
Socialrådgiverpakken HF
Sygeplejerskepakken
Fitnessuddannelsen (EUD)
Serviceassistent (EUD)


Stikord om dagligdagen:
Sundhed – Krop og psyke Træning – Fysiologi og anatomi – Ernæring – Sund og usund kost – Pædagogik og kreativitet – Børn og unge Omsorg – Arbejde med ældre og sårbare målgrupper Samarbejde – Kommunikation – Ergonomi og arbejdsmiljø – Hygiejne – Samfund, klima og politik

Tomas Jensen

Idrætsinstruktør, kleinsmed
61 22 42 02
tje@fgu-skolen.dk

Jens Jokumsen

Elektronikingenør
25 97 18 45
jjo@fgu-skolen.dk

+