Kære elever og forældre i FGU Høje-Taastrup


Vi er glade for at vi igen kan åbne vores FGU-Skole i Høje-Taastrup fra på mandag d. 3. maj.

Regeringen har i dag besluttet at justere grænserne for hvornår en ungdomsuddannelse i et sogn skal lukke ned, og der er dermed skabt større fleksibilitet i vurderingen behovet for nedlukning.

på den baggrund kan vi trygt åbne skolen i Høje-Taastrup igen fra på mandag, men stadig kun med fysisk fremmøde for eleverne hver anden uge.

Alle elever vil modtage direkte besked om åbningen af skolen. Der vil naturligvis være selvpodning på skolen mandag som normalt, og herefter vil undervisningen fortsætte som hidtil.

 

Velkommen tilbage til jer alle.

De bedste hilsner

Søren Elnebo Lau Direktør

Omsider tilbage på FGU-skolerne

Kære elever og forældre.

Fra på mandag d. 12. april genåbner alle vores fire FGU-skoler i Høje-Taastrup, Greve/Solrød, Roskilde og Lejre igen.

Vi glæder os meget til at se alle elever igen, men desværre kun lidt ad gangen.
Eleverne må foreløbigt kun komme ind på skolerne
hver anden uge.
Den anden uge hvor eleverne ikke skal møde fysisk på skolen, skal de deltage i fjernundervisningen som hidtil.

Dette gælder foreløbigt frem til d. 6. maj. Måske vil det være sådan helt frem til sommerferien afhængigt af regeringens udmelding om fortsat genåbning. Ved alle former for fremmøde og undervisning med fysisk tilstedeværelse gælder fortsat afstandskravene og de øgede hygiejnekrav, brug af mundbind i alle fællesarealer og brug af håndsprit.

Test 2 gange om ugen

Alle elever og ansatte skal fra på mandag fremvise en negativ corona-test ved fysisk fremmøde på skolerne.
Testen skal være taget inden for de seneste 72 timer.

Men fra på mandag er der mulighed for at gennemføre testen på skolerne.

Dette vil foregå ved selvpodning under supervision og vejledning af nogle af vores medarbejdere der er blevet uddannet til supervisorer. Superviseret selvpodning vil foregå på skolerne hver mandag morgen/formiddag og hver torsdag morgen/formiddag. Elever og ansatte kan vælge selv at gennemføre almindelig PCR-test eller Kviktest uden for skolen, og skal så fremvise testresultatet ved fremmøde på skolerne.

Hvis en elev møder frem til fysisk undervisning, og ikke kan fremvise negativ corona-test, er vi pålagt af Børne- og Undervisningsministeriet at sende eleven hjem igen for at blive testet. Eller at gennemføre en superviseret selvpodning på skolen inden deltagelse i undervisningen. HUSK at dette kun foregår mandage og torsdage. Ved manglende fremvisning af negativt resultat fra pligtmæssig test vil eleven være ulovligt fraværende fra undervisningen for de undervisningsdage eller timer som eleven ikke kan fremmøde til og deltage i. Skolen vil således ikke have pligt til at give eleven nødundervisning i form af fjernundervisning hjemmefra.

Når vi gennemfører selvpodning på skolerne skal eleverne udfylde en oplysnings-seddel med navn, cpr.nr., telefon-nr. og samtykke. Vi skal som uddannelsesinstitution indberette alle testsvar til sundhedsmyndighederne. Dette gøres helt GDPR-sikkert af vores administration.

Elever som ikke ønsker at give samtykke til selvpodning, og elever som har lægelig fritagelse for test og brug af værnemidler, skal ikke møde på skolen til fysisk undervisning, men skal fortsætte med at modtage fjernundervisning. Dette gør vi af hensyn til de øvrige elever og de ansatte på skolerne.

Hvis en elev testes positiv ved en selvpodning på skolen, skal vi straks underrette myndighederne om dette.

Eleven skal straks i selvisolation, men må ikke tage hjem med offentlig transport. Skolen vil i videst muligt omfang forsøge at hjælpe eleven med sikker transport fra skolen og til hjemmet.

Hvis du har spørgsmål til noget i forbindelse med test, selvpodning eller fremmøde og fjernundervisning skal du kontakte din lokale skoleleder.

Du er også altid velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål til noget.

Mange hilsner

Søren Elnebo Lau,
Direktør,
Telefon 5119 3514

sel@fgu-skolen.dk