Identitet og medborgerskab

Identitet og medborgerskab

Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag.

Faget forholder sig til det at være mennesker som et individ og som en del af et fællesskab.

Faget henter inspiration fra samfundsfag, psykologi, sociologi, filosofi, religion, historie m.m., og har fokus på det, der giver mennesket muligheder for at foretage selvstændige valg, udvise ansvar og indgå i fællesskaber. Som elev bliver du klædt på til at stå mere selvstændigt og sikkert, men du vil muligvis også blive udfordret af andres politiske, religiøse eller seksuelle holdninger.

Faget indeholder både en vidensdimension og en handlingsdimension.
Der vil være en del teori om f.eks. identitetsdannelse før og nu, sundhed og mental trivsel, kritisk tænkning, digital dannelse, demokratisk samtale, frivillighed, menneskerettigheder samt livsanskuelser og kulturmøder i en lokal og global sammenhæng.
Handlingsdimensionen drejer sig bl.a. om, at du i praksis prøver dine medborgerskabsfærdigheder af.
Hvordan du håndterer en samtale, en debat eller en diskussion. Hvordan du indgår i samarbejdsrelationer, kan arbejde projektorganiseret og kan indgå i demokratiske processer på holdet, i skolen og uden for skolen. Det kunne f.eks. være ved at gennemføre projekter, der retter sig mod børn, unge eller ældre i lokalsamfundet eller projekter, der handler om en bestemt problematik eller et initiativ, man får lyst til at gøre noget ved, f.eks. klima, hjemløshed, social uretfærdighed, arrangementer eller lokale indslag – uden for skolen. Projekterne kan også gennemføres i samarbejde med klubber, foreninger eller lokale virksomheder.

Identitet og medborgerskab er et fag der både kan bruges, hvis du er elev på PGU eller AGU.

Identitet og medborgerskab gennemføres på G niveau med en portfolioprøve

Identitet og medborgerskab afsluttes med mundtlig prøve på baggrund af en præsentationsportfolio.
Præsentationsportfolioen udarbejdes individuelt eller i grupper af højst tre eksaminander og fremsendes til censor forud for prøven.
Der afholdes en mundtlig prøve á 30 minutters varighed pr. eksaminand – inklusiv votering.
Prøven kan tilrettelægges som en gruppeprøve. Eksaminanderne bedømmes individuelt.
Portfolioen danner udgangspunktet for den faglige dialog ved eksaminationen.

Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.