Hvad er FGU?

I FGU er der 3 forskellige uddannelsesspor

Almen grunduddannelse

hvor du kan forberede dig til en gymnasial uddannelse, til HF eller til en erhvervsuddannelse.

Produktionsgrunduddannelse

hvor du kan forberede dig til en erhvervsuddannelse eller til et job.

Erhvervsgrunduddannelse

hvor du kan forberede dig til et job og evt. senere til en erhvervsuddannelse.

Kernen i undervisningen på FGU Skolen Øst er de faglige temaer.
På de følgende sider kan du se, at hver skole udbyder en række faglige temaer.
Temaerne rummer en masse praksis i produktion og værksteder, som er basis for den daglige undervisning. 

Praksis – produktion – praktik er fundamentet på de tre spor. Oven på fundamentet er der en række almene fag, der skal sikre, at du opnår kompetencer, så du kan klare optagelsen på erhvervsuddannelserne, HF eller gymnasiet afhængig af dit valg.

De obligatoriske almene fag er dansk og matematik.
Herudover er der følgende almene fag at vælge imellem:
Dansk som andetsprog, Engelsk, Identitet og medborgerskab, Naturfag, Samfundsfag, Teknologiforståelse og PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære).

For at blive optaget på skolen skal du målgruppevurderes af en vejleder i din kommune eller i UU. Kontakt os og vi hjælper dig gerne med at finde den rette person i din kommune.

FGU består af op til 4 dele på hvert et halvt år, det vil sige i alt højst 2 år.
Det kan også være, at du kun skal være på FGU i kortere tid. Det afhænger helt af, hvad du har brug for at lære.

Hvert spor starter med et basisforløb.
Der er løbende optag på basisforløbet, så du kan starte på alle tidspunkter af året. Hvor lang din FGU skal være lægges fast i din uddannelsesplan. Hvis du er i tvivl om FGU er det rigtige for dig, kan du afprøve det i 2 uger på en af skolerne.