Kære elever og forældre til elever i FGU-Skolen Øst.

Regeringen har i dag d. 13. januar 2021 forlænget de skærpede Corona-restriktioner gældende for alle ungdomsuddannelser, herunder også FGU-institutioner.

Det betyder at vores elever fortsat skal blive hjemme og deltage i fjernundervisning foreløbigt frem til 7. februar.

Elever med særlige behov for fysisk fremmøde kan fortsat efter aftale med lærer eller vejleder møde på skolen i det omfang det er nødvendigt.

Det vil i alle tilfælde være den lokale skoleleder, der træffer afgørelse om elevens eventuelle fremmøde på skolen.

Vi håber at alle elever stadig er ved godt mod, og at vi snart har mulighed for at se jer på skolerne igen.

 

Ved spørgsmål kan den lokale skoleleder eller undertegnede kontaktes.

 

De bedste hilsner

Søren Elnebo Lau

Direktør FGU-Skolen Øst
Telefon 5119 3514
sel@fgu-skolen.dk

 

Vi er 4 skoler, 3 uddannelsesspor, 12 faglige temaer og 12 forskellige almene fag

FGU Greve ligger på Grevevej 20 sammen med Tune Kursuscenter.

Skolen har omkring 90 elever, der hver dag lærer og arbejder i spændende værksteder.
Flere af værkstederne arbejder sammen med kursuscentret, og er med til at give gæsterne en god oplevelse. Skolen ligger placeret i et smukt område med masser af natur.

Vi lukker ikke ned, læs her: Sådan håndterer vi Corona/Covid-19

Faglige temaer i
FGU Greve

En del af undervisningen på FGU foregår på værksteder.
I det følgende kan du læse en kort beskrivelse af de forskellige værksteder på FGU Greve.
Dansk og matematik indgår som obligatorisk fag i alle faglige temaer.
Øvrige almene fag indgår efter aftale med en vejleder.

DSC_6729

Mad og ernæring

I Køkkenværkstedet er du er hver dag med til at tilberede sund og varieret mad til skolens elever og lærere og gæsterne på Tune Kursuscenter. Du skal lære at forarbejde råvarer, tilberede kolde og varme retter, servere

– og hygiejnen skal være i top.

Du vil lære om gastronomi, ernæring, fødevarer, sundhedsfremme, forebyggelse, miljø og forbrug, bæredygtighed, sund mad og livsstilsændring.

DSC_6765-2

Omsorg og sundhed

Vi beskæftiger os med omsorg, sundhed og pædagogik. Du arbejder med omsorgs- og sundhedsaktiviteter for børn, unge eller ældre. Der er både teori og praksis på værkstedet, og du får viden og færdigheder inden for den professionelle omsorgsrolle, sundhed og sundhedsfremme, arbejdsmiljø, psykologi og pædagogik. Desuden lærer du om kommunikation og konflikthåndtering.

DSC_6710

Kommunikation og medier

På værkstedet kan du lære næsten alt om, hvad der foregår på din computer.

Du arbejder med programmer og professionelt udstyr. Du får viden og færdigheder inden for opbygning og test af pc, installation af operativsystemer, trådløst netværk (WIFI) og fast netværk (LAN), styresystemer og sikkerhed.

Du vil desuden stifte bekendtskab med, hvordan man beskytter sig mod hacking.

Der arbejdes med sociale medier og kommunikation samt kvalitetssikring og ergonomi.

DSC_6787

Byg, bolig og anlæg

Ejendomsservice
Du er med til at vedligeholde og ombygge skolens bygninger og udføre opgaver for skolens kursuscenter og de andre værksteder. Du lærer at bruge håndværktøjer og maskiner, og du deltager i den første planlægning til det færdige produkt tages i brug. Du lærer at tage miljømæssige hensyn, herunder affaldshåndtering, kildesortering og korrekt bortskaffelse af affald og kemikalier.
Sikkerhed og samarbejde er nøgleord på værkstedet.

Grønne områder
Du arbejder med det meste inden for det grønne område. Vi arbejder med vedligehold og pasning af grønne anlæg, hvor opgaverne skifter efter årstiderne. Du lærer at bruge håndværktøj og maskiner sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at tage miljømæssige hensyn. Godt samarbejde, frisk luft og jord under neglene præger grønt værksted.

DSC_6682

Musisk og kunstnerisk produktion

Musik
Du skal ikke have bestemte musikalske forudsætninger, men det er en klar fordel, hvis du kan spille et instrument eller gerne vil synge.

Arbejdsdagen består i, at vi øver, synger og spiller i bands. Hvis du ønsker at lære at spille på et instrument, så underviser vi i sang, keyboard, guitar, bas, trommer og slagtøj. Vi spiller koncerter og optræder på skoler, ungdomsklubber, spillesteder, byfester mm.

Kunst
Vi arbejder med forskellige kunstprojekter og udvikler de kreative evner.
Eksempler på projekter er maleri, collage, formgivning i gips, maskefremstilling, glaskunst og installationer.
Du arbejder med kunstneriske processer og løsninger gennem idégenerering og produktion. Du lærer om kunstformernes virkemidler, historie, kommunikation og markedsføring.
Vi tager på ekskursioner til kunstmuseer og gallerier, og afholder fernisering og pop-up-udstillinger.

DSC_6748

Turisme, kultur og fritid

Det faglige tema omhandler forskellige former for bæredygtig turisme, kultur- og fritidsaktiviteter.

Som elev er du med til at få tingene til ske, når gæster og kunder på kursuscenteret skal have de bedste oplevelser. Du er både med under planlægningen og med, når det hele løber af stablen.

Der vil forekomme opgaver i receptionen med at modtage gæster, udlevere nøgler til værelserne og hjælpe gæsterne til rette.

Man lærer at samarbejde og tage sikkerhedsmæssige, samt miljømæssige og bæredygtige hensyn.

Der arbejdes med kreative processer af forskellig art. Herved kommer man omkring kulturproduktionens forskellige elementer: idégenerering, planlægning, markedsføring, produktion, afvikling samt evaluering.

Du lærer at kvalitetssikre og gennemføre arbejdsopgaver og projektforløb alene og i samarbejde med andre.

Du opnår viden omkring sundhed, kommunikation, planlægning og samarbejde, og kommer til at udvikle og gennemføre forskellige events som fx teambuilding.

Som elev er der mulighed for at deltage i ekskursioner, ture i naturen, fritids- og idrætsarrangementer.

 

Undervisningen er kendetegnet ved høj faglighed og der arbejdes i et autentisk miljø, i tæt samarbejde med Tune kursuscenter.

 

DSC_6804

Jordbrug og skovbrug

Du er med til at planlægge, forberede og opdyrke skolens økologiske køkkenhave. Skolens fredskov, der blev anlagt i FNs klima-år i 2009, passes med fældning og udtynding af blandt andet ammetræer og græsslåning af stier. Du kommer også til at lære om plantekend­skab både i køkkenhaven og skoven, samt fremstilling af fuglehuse og insekt­hoteller. Du lærer desuden om betyd­ningen af cirkulær økonomi, biodiversitet og bæredygtigt jord- og skovbrug. Du får erfaring med naturens kredsløb, når du året rundt er med til at passe de grønne områder omkring skole og kursuscenter.

oditlGcc

Handel og kundeservice

Du arbejder med handel og kundeservice i forbindelse med tilbud til gæsterne på sko­lens kursuscenter og salg af produkter fra skolens øvrige fagtemaer. Butiksindretning, kundegrupper og varegrupper vil være en del af det du lærer gennem butikken. Du vil arbejde med målgrupper og dertil hørende analyseredskaber. Der vil desuden være

salg af oplevelser, events og teambuilding, som du er med til at udvikle, planlægge og afvikle. Du vil også være med til at oprette e-handelsplatforme, og du vil lære om er­hvervsøkonomi, iværksætteri, samarbejde og kommunikation

img-5-copyright

Miljø og genbrug

Du er med til at planlægge, forberede og opdyrke køkkenhave og drivhuse. Produkterne herfra anvendes i skolens kursuscenter. Skolens fredsskov, der blev anlagt i FNs klimaår, passes med fældning af ammetræer og græsslåning på stierne. Desuden er du med til at anlægge en ny blomstereng, som medvirker til at forbedre biodiversiteten. Du lærer om sikkerhed og samarbejde, og betydningen af bæredygtigt jord- og skovbrug.

De tre uddannelsesspor

På FGU Greve er der tre spor:

Almen grunduddannelse
hvor du kan forberede dig til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Produktionsgrunduddannelse
hvor du kan forberede dig til en erhvervsuddannelse eller til et job.

Erhvervsgrunduddannelse
hvor du kan forberede dig til et job og evt. senere en erhvervsuddannelse.