Engelsk

Engelsk

Engelsk er et af hovedsprogene i en global verden. På FGU skal du fortsætte med at styrke dine færdigheder i at kommunikere på engelsk for også at kunne begå dig internationalt.

Udgangspunktet i faget er at løse konkrete praktiske opgaver i hverdagslivet, erhvervslivet eller samfundslivet. Der er fokus på at inddrage det nære dagligdagsliv, hvor dine egne erfaringer og interesser i forhold til privatliv, fritid, uddannelse og job indgår, og til blikket ud i verden – på hvad der rører sig i det lokale og globale samfund, vi lever i.

Engelskfaget består både af teori og af en praksis, hvor du i fællesskab med andre elever skal løse konkrete praktiske opgaver.
I engelsk skal du kommunikere – jo mere jo bedre. Du skal læse, lytte, se og forstå, men i endnu højere grad skal du være i situationer, hvor du skal bruge sproget til noget – samtale, formidle, lave videoer, podcaste, lave opslag og plakater, skrive og meget mere. Jo mere du kommunikerer, jo mere lærer du at begå dig. Engelsk kan også spille sammen med projekter og opgaver i de faglige temaer.

Engelsk tilbydes på G, E og D niveau.
Engelsk skal gennemføres på D niveau, hvis du skal gennemføre HF-forberedelseseksamen.

Engelsk afsluttes med mundtlig prøve på baggrund af en præsentationsportfolio.
Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.