EN UDDANNELSESMÆSSIG OASE

Den 1. august 2019 fik vi en ny skole i Høje-Taastrup nemlig FGU-skolen (Forberedende Grund Uddannelse). Skolen ligger på Rugvænget 7-9 i Taastrup og var før en produktionsskole.

Forskellen er at produktionsskole primært lægger vægten på de praktiske uddannelser, mens FGU-skolen er mere sammensat således at de mere almene fag som dansk, matematik, samfundsfag, engelsk får en mere fremtrædende plads.

FGU-skolen retter sig mod unge mennesker i alderen 15-25 år og har i dag 100 elever primært fra lokalområdet.

Skolen er en del af FGU-Øst, der består af fem skoler udover Taastrup så Greve, Solrød, Lejre og Roskilde. Den er et mere alment alternativ til gymnasiet. Der er tale om et to-årigt forløb, der skal sikre at man efterfølgende står bedre rustet til at kunne komme videre i uddannelsessystemet eller i et job.

Stabilt lærerkorps

Skoleleder er Sus Berlick, og hun har været med fra starten hvor der var tale om produktionsskole. Hun er meget fortrolig med sit lokalområde og kender (og kender til) rigtig mange af de unge, der er på kanten af samfundet. Unge mennesker som – hvis ikke de havde FGU-skolen i ryggen – meget nemt kunne komme ”ud i noget snavs”. FGU-skolen er et helle hvor de unge mennesker oplever sig set, hørt og respekteret. Der er således meget få elever, der smutter i utide. Det er lykkedes at skabe et uddannelsesmiljø hvor lærerne er glade for at være – meget lille udskiftning. Man oplever et meget engageret lærerkorps.

40% af eleverne har en andet etnisk baggrund end dansk, og det er udgangspunktet er der skal være en god balance så der ikke – som vi har set på andre uddannelsessteder – bliver så stærk en overvægt af elever med udenlandsk baggrund at etnisk danske elever holder sig væk. Sådan er det ikke her.

Del denne nyhed

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på print
Del på email