Dansk

Almenfaget Dansk

På FGU er dansk både et fag du kender og alligevel et anderledes fag. Du skal fortsat tale, læse, skrive, samtale, lytte, forstå og forholde dig til. Men det er også i høj grad et praksisfag, hvor der skal kommunikeres og produceres tekster i samspil med skolens hverdag, særlige begivenheder og produktion på skolens værksteder.

Formålet med faget er, at du får styrket dine forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag.

Dansk er dannelse og kommunikation. Faget er et værktøj til at erkende, opleve, lære og udtrykke sig.
Med faget styrker du dine evner til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt. Dansk er et værktøj til at udvikle tolerance og agere i et fællesskab.

Der er fokus på, at du opnår kompetence, så du kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Hvis du allerede opfylder adgangskravene, skal undervisningen medvirke til at fastholde, vedligeholde og gerne øge dit niveau, så du står godt rustet, når du skal videre i uddannelse.

I faget skal du arbejde med dine innovative og kreative sider, og du skal styrke din analytiske og kritiske sans.

Dansk tilbydes på disse niveauer: Intro, G, E, D

Dansk er et obligatorisk fag med mundtlig prøve på baggrund af en præsentationsportfolio.
Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.