Dansk som andetsprog

I faget dansk som andetsprog skal du træne dine færdigheder i at tale/lytte, læse/fortolke og i at formulere dig mundtligt såvel som skriftligt. Samtidig skal du opøve dine sproglige opmærksomhed.

Du skal opnå viden om grammatik, udføre skriveprocesser og udvikle din evne til at udtrykke dig forståeligt, sammenhængende og nuanceret, så du kan kommunikere hensigtsmæssigt i forskellige situationer. Du skal læse og kunne tolke forskellige teksttyper.

Det er et fag, hvor du er aktiv og bruger sproget konkret og praktisk i forskellige situationer i og uden for skolen. Faget skal motivere dig til at turde tage chancer, så du afprøver sproget og udfolder dig.
Du skal arbejde med tekster, som du kan møde på skolens værksteder eller i skolens hverdag. Ligesom du skal møde tekster af almen dannende karakter. Faget er derfor også et praksisfag, hvor der skal kommunikeres og produceres tekster i samspil med skolens hverdag, særlige begivenheder og produktion på skolens værksteder.

Du skal både lære at kunne arbejde selvstændigt og lære at indgå i en arbejdsgruppe, hvor I er fælles om at løse et projekt.

Dansk som andetsprog tilbydes på disse niveauer: Intro, G, E, D

Dansk som andetsprog kan træde i stedet for dansk og er adgangsgivende til en ungdomsuddannelse.
Der er obligatorisk prøve. Prøven er mundtlig og tager udgangspunkt i en præsentationsportfolio.
Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.