Sådan håndterer vi Corona/Covid19 på FGU-Skolen Øst

Sådan håndterer vi Corona/Covid19 på FGU-skolen øst

Opdatering 7. december 2020

FGU-Skolen Øst gennemfører undervisning og eksamener som planlagt frem til 18. december

Statsminister Mette Frederiksen har i dag meddelt en række skærpede tiltag og restriktioner gældende for i alt 38 kommuner – herunder de 5 kommuner i dækningsområdet for FGU-Skolen Øst (Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre).

Selv om de ældste elever i grundskolen og de unge på de øvrige ungdomsuddannelser sendes hjem til nødundervisning, gælder dette ikke for FGU-skolerne.
Børne- og Undervisningsministeriet har undtaget en række uddannelsestilbud, herunder unge og voksne i FGU, STU og TAMU samt unge og voksne der deltager i specialundervisning.

 

FGU-Skolen Øst gennemfører derfor planlagt undervisning og de planlagte eksamener frem til fredag d. 18. december med mindre andet fremgår af vores hjemmeside.

Ved spørgsmål kan vi altid kontaktes på telefon 7066 6767 eller ved henvendelse til den lokale skoleleder eller undertegnede.

Coronaregler

På FGU-Skolen Øst er vi meget opmærksomme på de nye skærpede restriktioner og de generelle anbefalinger for at forhindre smitte med covid-19.
Derfor har vi fra i dag indført følgende forholdsregler på vores 4 skoler og på vores kursuscenter i Tune:

I alle klasser og hold gennemgås de nye retningslinjer med eleverne i dag mandag d. 26. oktober og de kommende dage som en del af undervisningen.
Vi følger retningslinjerne for ungdomsuddannelsesinstitutioner udstedt af Børne- og Undervisningsministeriet.

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/okt/201024-nye-tiltag-mod-covid19-paa-boerne-og-undervisningsomraadet

Undervisningen foregår på alle skoler efter almindelig bekendtgørelse, og eleverne opholder sig kun sammen med andre elever fra samme hold.
Dette gælder også i pauser og ved spisning, hvor mad udleveres i portionsanretninger.
På denne måde undgår vi at blande eleverne og nedsætter dermed også risikoen for at blive smittet.

Allerede fra i dag mandag d. 26. oktober bærer alle ansatte og elever mundbind eller visir når man færdes i fællesarealerne uden for eget undervisningslokale eller værksted og i Kursuscentret.
Vi producerer stofmundbind på flere af vores skoler, og i den udstrækning vi kan følge med, vil eleverne kunne få udleveret et gratis stofmundbind.

Elever der har behov for at købe mundbind til brug i skolen eller under transport kan købe engangsmundbind på skolerne og i Kursuscentrets reception.
Vi kan desværre ikke tilbyde gratis engangsmundbind til vores elever, men henviser eleverne til at kontakte egen kommune, hvis de har brug for økonomisk tilskud til mundbind.

Alle sociale arrangementer for både elever og ansatte er foreløbigt aflyst, men planlagte undervisningsaktiviteter gennemføres med skærpet opmærksomhed på hygiejne og afstandskrav.

Elever som enten er testet positive med covid-19 eller elever, som eventuelt bliver hjemsendt i tilfælde af at andre er testet positive, vil blive tilbudt nødundervisning efter gældende bekendtgørelse.
Nødundervisning foregår som udgangspunkt som online fjernundervisning med daglig kontakt til lærere og/eller vejledere, og med krav om at eleverne deltager aktivt i nødundervisningen.

Indtil videre forventes de planlagte prøver i december afholdt efter gældende retningslinjer.

Vi opgraderer den daglige rengøring og sikrer den bedst mulige hygiejne på alle vores skoler og i Kursuscentret.

Ved tvivlsspørgsmål eller ved behov for kontakt med ledelsen af FGU-Skolen Øst er alle velkommen til at kontakte den lokale skoleleder eller undertegnede.

FGU
Skoleleder FGU Høje-Taastrup, Sus Berlick sbe@fgu-skolen.dk Telefon 6161 8400
Skoleleder FGU Greve/Solrød, Annette Riisager Alskov ara@fgu-skolen.dk Telefon 6161 8401

Skoleleder FGU Roskilde, Kirsten Hasling Sørensen kso@fgu-skolen.dk Telefon 4139 7201

Skoleleder FGU Lejre, Shirley Gitte Andersen sga@fgu-skolen.dk Telefon 8141 0240
Tune Kursuscenter
Køkkenchef i Tune Kursuscenter, Claus Lützen clu@fgu-skolen.dk Telefon 2597 0143

Receptionen i Tune Kursuscenter, Gitte Nielsen og Helle Ungermann tune@kursuscenter.dk Telefon 4341 0370