Beskrivelse af FGU-Institutionen

Skolen er en statsligt selvejende institution, og er en fusion af 4 produktionsskoler i Greve/Høje-Taastrup, Solrød, Roskilde og Lejre samt dele af VUC Roskilde/Greve/Køge, AOF-Vestegnen og Voksenskolen i Taastrup.

Med Lov om Forberedende Grunduddannelse vil der fra 1. august 2019 blive udbudt FGU på 5 forskellige skoler i institutionens dækningsområde. Alle 5 skoler udbyder de 3 spor i FGU og en lang række faglige temaer og almene fag.

FGU-Skolen Øst er et samarbejde mellem 5 kommuner (Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre), og ledes af en bestyrelse, der er sammensat af repræsentanter for de 5 kommuner, arbejdsmarkedets parter, de lokale ungdomsuddannelser samt 2 medarbejderrepræsentanter og en elevrepræsentant.

Til dagligt varetages ledelsen af direktøren og et ledelsesteam med en skoleleder på hver af de 5 skoler.