Almen Grunduddannelse – AGU

Vil du gerne på HF, gymnasiet eller en erhvervsuddannelse er AGU måske noget for dig

På AGU – som står for Almen Grunduddannelse – arbejder du praktisk med boglige fag. Det betyder, at I bruger de almene fag i de projekter og cases, som I arbejder med.

Du har undervisning i dansk, matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) og/eller Identitet og medborgerskab samt et eller flere øvrige almene fag som naturfag, engelsk, samfundsfag.

Du kan få undervisning på introniveau samt på G-niveau (9.kl.), E-niveau (10. kl.), eller D-niveau (mellem 10.kl. og gymnasiet).

Fag på AGU:

Dansk
Dansk som andetsprog
Matematik
Engelsk
Samfundsfag
Naturfag
PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
Identitet og medborgerskab (Identitetsdannelse, medborgerskab, psykologi mv.)
Teknologiforståelse

Prøve:

På FGU er der obligatorisk prøve i matematik og dansk eller dansk som andet sprog.
Du kan højst komme til prøve i tre almene fag. Har du flere almene fag ud over de obligatoriske, trækkes der lod om, hvilket fag, du skal til prøve i.
I alle fag undtagen PASE skal du til en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en præsentationsportfolio.
I PASE faget er prøven en praktisk prøve over to dage, som afsluttes med en mundtlig fremlæggelse.